Název Goodness Staženo

Jazykové styly, slohotvorní činitelé - maturitní otázka 22/26

Jedná se o vypracovanou maturitní otázku z českého jazyka, která se věnuje jazykovým stylům a slohotvorným činitelům. Rozdělení komunikace na verbální... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština

345x

Maturitní otázky z literatury a češtiny

Jedná se o kompletně vypracované maturitní otázky z literatury a gramatiky. Literatura pokrývá vše od nejstarších psaných památek v 25 otázkách a gram... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština, Literatura

392x

Zvláštnosti mluvených a psaných odborných projevů - výklad

Práce se věnuje náležitostem a zvláštnostem mluveného a psaného projevu. Srovnává také rozdíly ve tvorbě osnovy pro oba typy.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština

398x

Romeo a Julie

Práce obsahuje soubor se základními informacemi o tom, co by student měl znát k maturitní zkoušce z ČJ z rozboru díla Romeo a Julie od Williama Shakes... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština

413x

Základní znaky mluveného a psaného projevu - maturitní otázka 30/43

Práce formou velmi stručných hesel seznamuje se základními typy mluvené a psané řeči, jejich znaky, výskytem a jazykovými prostředky, se kterými pracu... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština

418x

Publicistický styl - maturitní otázka 36/43

Jedná se o vypracovanou maturitní otázku z češtiny, která blíže představuje publicistický styl, jaké jsou na něj požadavky, jeho formy a funkce. Předc... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština

428x

Deník Anne Frankové - Anne Franková

Práce obsahuje vypracované téma k nové maturitě - Deník Anne Frankové od spisovatelky Anne Frankové. Práce rozebírá například téma, motiv, kompoziční ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština, Literatura

450x

Administrativní styl a útvary - maturitní otázka 35/43

Jedná se o vypracovanou maturitní otázku z češtiny, která se věnuje základní charakteristice administrativního stylu a jeho útvarům. Předchozí maturit... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština

477x

Maryša - bratři Mrštíkové

Práce je zaměřena na rozbor díla Maryša od bratrů Mrštíků. Jedná se o plně vypracovanou maturitní otázku z literatury dle nových kritérií z roku 2015.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština, Literatura

482x

Maturitní otázky z literatury a českého jazyka (gymnázium)

... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština, Literatura

521x
[1]  «  14  15  16  17  18  19  20  21  22  »  [22]