Název Goodness Staženo

Karel Havlíček Borovský - Král Lávra

Práce je zaměřena na rozbor díla Král Lávra, od spisovatele Karla Havlíčka Borovského. Jedná se o plně vypracovanou maturitní otázku z literatury dle ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština, Literatura

554x

Básnické zobrazovací prostředky - maturitní otázka

Jedná se o vypracovanou maturitní otázku z literatury, která představuje různé formy básnických zobrazovacích prostředků.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština

648x

Úvaha a esej - maturitní otázka 14/15

Práce je maturitní otázkou na téma úvaha a esej. U obou velmi stručně uvádí jejich hlavní znaky. U úvahy předkládá výskyt v konkrétních útvarech, strá... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština

652x

Charakteristika - maturitní otázka 12/15

Práce je maturitní otázkou do češtiny na téma charakteristika. Velmi stručně uvádí její základní znaky, kompozici a jazykovou stránku. Předchozí matur... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština

686x

Umělecký styl, vypravování - maturitní otázka 9/15

Práce formou výpisků charakterizuje vyprávění a snaží se vymezit jeho podstatu. Poté popisuje jednotlivé vyprávěcí postupy, jejich jazykové náležitost... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština

771x

Teorie verše - maturitní otázka

Jedná se o zpracovanou maturitní otázku, která se zabývá teorií verše. Charakterizovány jsou základní pojmy užívané v poezii: poezie a její obsah, ver... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština

823x

Dělení jazyků do jazykových skupin - maturitní otázka

Práce obsahuje vypracovanou maturitní otázku do českého jazyka. Velmi stručně, pouze heslovitým výčtem, se zabývá dělením jazyků do jazykových skupin.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština


896x

Informační slohové útvary a postupy - maturitní otázka 26/26

Jedná se o vypracovanou maturitní otázku z českého jazyka - mluvnice, která se věnuje definicí slohových útvarů a postupů. Postupy - informační, vyprá... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština

949x

Podstata výkladu a referátu - maturitní otázka 40/43

Jedná se o vypracovanou maturitní otázku z češtiny, která se věnuje představení rozdílů mezi referátem a výkladem. Předchozí maturitní otázku naleznet... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština

1116x

Vypravování - maturitní otázka 20/26

Vypracovaná maturitní otázka z českého jazyka definuje slohový útvar vypravování. Uvádí jeho doporučený obsah, postup (vyprávěcí postup), kompozici i ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština

1185x
[1]  «  14  15  16  17  18  19  20  21  22  »  [22]