Název Goodness Staženo

Romeo a Julie

Práce obsahuje soubor se základními informacemi o tom, co by student měl znát k maturitní zkoušce z ČJ z rozboru díla Romeo a Julie od Williama Shakes... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština

399x

Zvláštnosti mluvených a psaných odborných projevů - výklad

Práce se věnuje náležitostem a zvláštnostem mluveného a psaného projevu. Srovnává také rozdíly ve tvorbě osnovy pro oba typy.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština

393x

Maturitní otázky z literatury a češtiny

Jedná se o kompletně vypracované maturitní otázky z literatury a gramatiky. Literatura pokrývá vše od nejstarších psaných památek v 25 otázkách a gram... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština, Literatura

389x

Informační slohové popisy a útvary - maturitní otázka 8/15

Práce formou výpisků definuje krátké informační útvary a popisuje jejich charakteristické znaky. Poté se jen velmi stručně věnuje popisům jednotlivých... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština

344x

Jazykové styly, slohotvorní činitelé - maturitní otázka 22/26

Jedná se o vypracovanou maturitní otázku z českého jazyka, která se věnuje jazykovým stylům a slohotvorným činitelům. Rozdělení komunikace na verbální... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština

343x

Proměna - Franz Kafka

Práce obsahuje vypracované téma k nové maturitě - Proměna od spisovatele Franze Kafky. Práce rozebírá například téma, motiv, časoprostor, kompoziční v... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština, Literatura

335x

Popis - maturitní otázka 6/15

Práce formou výpisků definuje popis a určuje základní druhy popisu. Poté se věnuje kompozici textu samotného tj. organizaci textu a jejím jazykovým po... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština

333x

Média a publicistický styl - maturitní otázka 7/15

Stručné výpisky definují publicistický styl a jeho druhy. Poté jen okrajově zmiňují jazyk daného stylu. Poslední část krátce zmiňuje další pojmy z obl... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština

331x

Nauka o slohu, styly a jejich činitelé - maturitní otázka 34/43

Jedná se o vypracovanou maturitní otázka z češtiny, která se věnuje představení nauce o slohu, jaké jsou styly a jejich činitelé. Předchozí maturitní ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština

322x

Karel Jaromír Erben - Kytice


Práce je zaměřena na rozbor díla Kytice od spisovatele Karla Jaromíra Erbena. Jedná se o plně vypracovanou maturitní otázku z literatury dle n... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština, Literatura

319x
[1]  «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [22]