Název Goodness Staženo

Karel Jaromír Erben - Kytice


Práce je zaměřena na rozbor díla Kytice od spisovatele Karla Jaromíra Erbena. Jedná se o plně vypracovanou maturitní otázku z literatury dle n... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština, Literatura

301x

Větné stavby a větné členy - maturitní otázka 25/26

Jedná se o vypracovanou maturitní otázku z českého jazyka - mluvnice, která se věnuje problematice vztahů větných členů a jejich staveb. Druhy souvětí... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština

300x

Maturitní otázky z češtiny - gramatika

... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština

295x

My děti ze stanice ZOO - Christiane Felscherinow

Práce obsahuje yypracované maturitní téma - My děti ze stanice ZOO od spisovatelky Christiane Felscherinow. Práce rozebírá například téma, motiv, časo... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština, Literatura

289x

Valence - maturitní otázka

Práce definuje valenci, základovou větnou strukturu a její vyjádření slovy a gramatickým vzorcem. Věnuje se typům valence verba finita, konstitutivním... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština

276x

Božena Němcová - V zámku a podzámčí

Práce je zaměřena na rozbor díla V zámku a podzámčí od Boženy Němcové. Práce popisuje například časoprostor, kompoziční výstavbu, leterární druh a žán... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština, Literatura

276x

Rozdělení jazyků a vývoj českého jazyka - maturitní otázka 24/43

Práce vyjmenovává jednotlivé jazykové skupiny a charakterizuje indoevropskou větev jazyků. Poté velmi stručně shrnuje vývoj českého jazyka od praslova... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština

273x

Řečnictví a řečnický styl - maturitní otázka 13/15

Práce uvádí vypracovanou maturitní otázku s tématem řečnictví a řečnického stylu. Hledá společné rysy obou oblastí, věnuje se rétorice, projevu a před... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština

271x

Útvary národního jazyka - maturitní otázka 10/15

Práce definuje několik pojmů, jakými je národ, národní jazyk, jazyková norma a kodifikace. Poté se věnuje dělení spisovného a nespisovného jazyka a je... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština

270x

Jazyková kultura - maturitní otázka 19/26

Maturitní otázka z českého jazyka velice stručně definuje jazykovou kulturu a její požadavky. Předchozí maturitní otázku naleznete zde detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština

262x
[1]  «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [18]