Název Goodness Staženo

Charakteristika - maturitní otázka 39/43

Jedná se o vypracovanou maturitní otázku z češtiny, která se věnuje představení slohového útvaru charakteristiky. Předchozí maturitní otázku naleznete... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština

173x

Norma a kodifikace - maturitní otázka 15/26

Jedná se o vypracovanou maturitní otázku z českého jazyka, která se věnuje definici jazykové normy a kodifikace. Jsou zde zmíněny také kodifikační pří... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština

172x

Odchylky od pravidelného členění věty - maturitní otázka 28/43

Práce popisuje jednotlivé odchylky od větné stavby, které nejsou považovány za stylistické chyby a odchylky, které naopak stylistickými chybami jsou. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština

166x

Popis - maturitní otázka 24/26

Jedná se o vypracovanou maturitní otázku z českého jazyka, která se věnuje definici slohového útvaru - popis. Uvádějí se zde specifika jako návrh osno... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština

165x

Strakonický dudák

Práce obsahuje stručný rozbor díla Strakonický dudák od Josefa Kajetána Tyla. Popisuje nejen děj, postavy a kompozici díla, ale i život autora. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština, Literatura

163x

Podstatná jména - maturitní otázka

Jedná se o vypracovanou maturitní otázku, která představuje kategorii podstatných jmen, jak se správně skloňují, jaké mají časy a rody.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština

156x

Vrchlický - Noc na Karlštejně

Práce rozebírá literární dílo Noc na Karlštejně od J. Vrchlického. Práce obsahuje popis knihy, život autora, děj knihy, postavy a ukázku díla. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština

153x

Slovníky - maturitní otázka 23/26

Jedná se o vypracovanou maturitní otázku z českého jazyka, která se věnuje rozdělením slovníků podle obsahu (překladové, výkladové, historické, etymol... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština

150x

Informace a racionální studium textu - maturitní otázka 13/26

Jedná se o vypracovanou maturitní otázku z českého jazyka, která se věnuje způsobu výběru odborné literatury, metodě trojího čtení, druhům záznamu z t... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština

147x

Mluvený projev - maturitní otázka z českého jazyka

Maturitní otázka z českého jazyka zpracovává problematiku mluveného projevu. Zabývá se základy rétoriky a jejími představiteli. Vysvětluje typy řečnic... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština

140x
[1]  «  3  4  5  6  7  8  9  10  11  »  [18]