Název Goodness Staženo

Divadlo po roce 1945

Práce se zaměřuje na vypracovanou otázku k maturitě na téma divadlo po roce 1945. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština

115x

Národní jazyk - maturitní otázka

Maturitní otázka stručně popisuje národní jazyk. Charakterizuje národní spisovný jazyk, hovorovou češtinu a nespisovné útvary jazyka. Zejména z hledis... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština

112x

Národní jazyk, jazyk spisovný a nespisovný - maturitní otázka

Text se stručně zabývá národním jazykem, jazykem spisovným a nespisovným. Obsahuje definice těchto pojmů, věnuje se znakům spisovného jazyka a útvarům... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština

110x

Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou

Vypracovaná MO, opravdu detailně
Snadno k maturitě
ARNOŠT LUSTIG – MODLITBA PRO KATEŘINU HOROVITZOVOU
I. část
Téma: Špatné... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština


102x

Syntax - nauka o mluvnické a významové stavbě věty

... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština

98x

Jazyk a národ - maturitní otázka

Jedná se o vypracovanou maturitní otázku, která se věnuje představení základů o českém jazyce a jeho vrstvy mezi které patří i definice různých nářečí... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština

97x

Alois Jirásek - Staré pověsti české

Práce je rozborem díla potřebným k maturitě z Českého jazyka. Klade důraz především na stručný výtah z děje jednotlivých pověstí, vliv díla, život aut... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština

94x

Zásady spisovné výslovnosti, zvuková podoba věty - maturitní otázka 26/26

Tématem maturitní otázky jsou zásady spisovné výslovnosti a zvuková podoba věty. Věnuje se výslovnostnímu stylu a výslovnosti, uvádí jejich dělení a n... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština

93x

Michal Viewegh- stručně k maturitě

Práce se zaměřuje ve stručnosti na život a díla Michala Viewegha. Popisuje historické souvislosti k období a stěžejní díla.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština

93x

Významy a funkce slov pak a potom v mluvených projevech - maturitní otázka 30/31

Práce formou otázek a odpovědí představuje funkce slov pak a potom v mluvených projevech u dětí a proč. Předchozí maturitní otázku naleznete zde detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština

92x
[1]  «  5  6  7  8  9  10  11  12  13  »  [18]