Název Goodness Staženo

Cukry - molekuly v nás 2/3

Heslovitá maturitní otázka z chemie popisuje vlastnosti cukrů a jejich druhů od monosacharidů po polysacharidy. Obsaženy jsou také grafické vzorce cuk... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Chemie


174x

Elementární částice a fyzikální interakce

Práce se zabývá maturitní otázkou na téma elementární částice a fyzikální interakce (částice a antičástice, leptony, hadrony, baryony, mezony, fermion... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Chemie, Fyzika

173x

Prvky IV. A skupiny, uhlík, cín, olovo

Tato práce je vhodná jako maturitní otázka. Obecně charakterizuje prvky IV. A skupiny a poté se podrobně věnuje vybranýcm prvkům, které do této skupi... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Chemie

170x

Jaderné reakce

Práce se zabývá maturitní otázkou na téma jaderné reakce (obecný úvod, energetická bilance, jaderná syntéza a štěpení...). V pravém sloupci obsahuje n... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Chemie, Fyzika

170x

Složení, vlastnosti a význam karbonylových a karboxylových sloučenin

Práce představuje aldehydy, ketony a karboxylové kyseliny, u každé skupiny popisuje typické reakce a charakteristické zástupce.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Chemie

169x

Stavba atomu, složení atomového jádra a struktura elektronového obalu

Práce se zabývá atomem, historií jeho poznávání a jeho strukturou až na úroveň kvarků, objasňuje i radioaktivitu.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Chemie

159x

D- prvky, výroba železa a oceli

Tato práce popisuje obecné vlastnosti d-prvků, mezi které patří i železo. Věnuje se i stručnému popisu vlastností železa, jeho výskytu, užití a nakone... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Chemie

155x

Dusík, fosfor, arsen, antimon

Práce obecně charakterizuje prvky V.A skupiny a poté se podrobně věnuje nejdůležitějším z nich, a to dusíku, fosforu, arsenu a antimonu. Práce popisuj... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Chemie

151x

Bílkoviny - molekuly v nás 3/3

Heslovitá maturitní otázka z chemie popisuje vlastnosti, funkce a členění bílkovin a blíže se zabývá aminokyselinami a peptidy. Předchozí část série n... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Chemie


145x

Hliník a křemík

Tato práce se obecně a stručně věnuje prvkům 13. a 14. skupiny. V další části se zaměřuje na nejvýznamnější prvky z těchto skupin, a to na hliník a k... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Chemie

138x
[1]  «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [22]