Maturitní otázky chemie

Název Goodness Staženo

D - prvky - maturitní otázka

Tato maturitní otázka představuje D - prvky. Informuje o postavení těchto prvků v periodické soustavě prvků. Zabývá se jejich výskytem, výrobou a vlas... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Chemie

1125x

Bílkoviny - maturitní otázka

Jedná se o vypracovanou maturitní otázku z chemie, která v heslech představuje základní vlastnosti bílkovin a chemické procesy, které jsou spojené s j... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Chemie

843x

Metabolismus látek - maturitní otázka

Tato maturitní otázka se zabývá metabolickými ději. Definuje dva základní procesy těchto dějů - katabolismus a anabolismus. Dále se věnuje metabolismu... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Chemie

812x

Stavba atomu

Přehledně zpracovaná maturitní otázka se věnuje stavbě jádra a především elektronového obalu atomu a v závěru se zabývá také problémem radioaktivity.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Chemie


781x

Vodík - maturitní otázka

Jedná se o práci představující prvek vodík, jeho základní charakteristiku, průmyslové využití, vlastnosti, chemické reakce a sloučeniny.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Chemie

608x

Aromatické uhlovodíky - maturitní otázka

V této maturitní otázce z chemie je věnována pozornost aromatickým uhlovodíkům, tzv. arenům. Autor popisuje jejich chemické vlastnosti a reakce, dále ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Chemie

481x

Alkoholy - maturitní otázka

Tato práce obsahuje zpracovanou maturitní otázku z chemie. Věnuje se představení účinku alkoholu, jeho toxicitě, ethanolu, propanolu, butanolu, pentan... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Chemie

478x

Halogenderiváty - maturitní otázka

V této maturitní otázce z chemie je věnována pozornost halogenderivátům, jejich, přípravě, názvosloví a využití. Dále jsou popsány jejich chemické vla... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Chemie

475x

Aminokyseliny a bílkoviny - maturitní otázka

Maturitní otázka uvádí téma aminokyseliny a bílkoviny. vyjmenovává dvacet nejdůležitějších aminokyselin. Stručně popisuje jejich strukturu. Zmiňuje vý... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Chemie

437x

Maturitní otázky z chemie

Práce podává soubor 25 maturitních otázek z chemie. Věnuje se stavbě atomů, rozdělení organických sloučenin, elektronové konfiguraci atomů a jejich so... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Chemie

409x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [22]