Název Goodness Staženo

České země v období raného středověku

Maturitní otázka k profilové části maturity popisující poměry a panovníky v českých zemích v období raného středověku.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis


166x

Vznik ČSR a utváření našich hranic

Dvacátá maturitní otázka z dějepisu k ústní části maturitní zkoušky sleduje vznik Československé republiky a utváření našich státních hranic. Postihuj... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis


165x

Konec 1. světové války na Karlovarsku

V práci je popsán průběh konce 1. světové války na Karlovarsku. Jsou zde vylíčeny hlavní události regionálního měřítka v souvislosti v celonárodním ko... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

163x

Vývoj automobilového průmyslu do roku 1927 - maturitní otázka

Jedná se vypracovanou maturitní otázku z dějepisu na téma vývoj automobilového průmyslu. Formou stručných hesel informuje nejen o prvních konstruktére... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

161x

Evropa a USA od roku 1848 do konce 19. století

Maturitní otázka podrobným způsobem pokrývá události v Evropě a Spojených státech od poloviny 19. století do jeho konce. Sleduje průběh revolucí v roc... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis


161x

Starověké Řecko a Řím, doba železná a římská na našem území - maturitní otázka 5/10

První část maturitní otázky se zabývá starověkým Řeckem, všímá si jeho počátků a stručně informuje o době archaické, klasické i helénistické. Popisuje... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

160x

Židovská otázka v dějinách - maturitní otázka

Tato maturitní otázka se zabývá osudy Židů v průběhu dějin od starověku až po současnost. Velmi stručně definuje judaismus. Heslovitě seznamuje se sit... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

159x

Vývoj v Evropě ve 2. polovině 19. století a na počátku 20. století

Osmnáctá maturitní otázka z dějepisu k ústní části maturitní zkoušky nastiňuje vývoj v Evropě v 2. polovině 19. století i na počátku 20. století. Jedn... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis


150x

Slované a jejich první státní útvary

Dopodrobna zpracovaná maturitní otázka z dějepisu na téma Slované a jejich první státní útvary. Práce se zaměřuje na informace o původním obyvatelstvu... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis


148x

Raný feudalismus v Evropě a jeho kultura

Šestá maturitní otázka z dějepisu k ústní části maturitní zkoušky charakterizuje raný feudalismu v Evropě a jeho kulturu. Zmiňuje se o roli křesťanstv... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis


144x
[1]  «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [26]