Maturitní otázky dějepis

Název Goodness Staženo

Důležitá data naší historie

Jedná se o stručný přehled událostí v naší historii. Práce uvádí letopočty, ke kterým přiřazuje dané historické skutečnosti, a to od příchodu Konstant... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

2491x

Průmyslová revoluce a sjednocení Německa a Itálie

Práce, která je vhodná jako vypracování maturitní otáky z oblasti historie novověku. V práci jsou zmíně tato jména: William Harvey, Francis Bacon, Ren... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

487x

Počátky českého státu (9. a 10.století) - maturitní otázka 2/15

První historicky doložený kníže byl Bořivoj I. - přijetí křesťanství, stavby. Spytihněv I. - stavby. Vratislav I. - základy ke správě země, stavby... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

423x

Maturitní otázky z dějepisu

Tyto maturitní otázky jsou vypracovány formou stručných, ale obsáhlých a kvalitních poznámek. Orientaci v jednotlivých okruzích velmi usnadňuje přehle... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

398x

První osídlení, Sámova říše - maturitní otázka 1/15

Slované - první zmínka o nich, větve Slovanů (západní, východní a jižní), způsob života, řemeslná výroba, obydlí, písemné svědectví o Slovanech, rodov... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

371x

Reformace a protireformace - maturitní otázka 4/4

Tato maturitní otázka z dějepisu obsahuje informace o příčinách vzniku reformace ve 14. století, o jejím následném šíření a o snaze katolické církve t... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

336x

Orientální despocie

Tato maturitní otázka se věnuje starověkým státům jako je Egypt, Babylonie, Mezopotámie, Čína a Indie. Maturitní otázka je podroně zpracována. Nalezne... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

303x

Dějepis - soubor maturitních otázek

Tato práce obsahuje vypracovaný soubor maturitních otázek do dějepisu pro gymnázia. Formou hesel a odrážek se dotýká všech důležitých témat české a sv... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

288x

Příchod Slovanů a Velkomoravská říše - maturitní otázka

Maturitní otázka z dějepisu uvádí téma příchod Slovanů a Velkomoravská říše. Stručně seznamuje se Sámovou a Velkomoravskou říší, i činností Cyrila a M... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis


277x

Velká francouzská revoluce - maturitní otázka 2/10

Tato maturitní otázka z dějepisu zpracovává v heslech téma Velké francouzské revoluce. Nejdříve sleduje vývoj před revolucí, charakterizuje politickou... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

262x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [26]