Název Goodness Staženo

Buržoazní revoluce a jejich vliv na evropskou i americkou společnost

Patnáctá maturitní otázka z dějepisu k ústní části maturitní zkoušky podrobným způsobem sleduje podmínky a průběh buržoazních revolucí v Nizozemí, Ang... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis


144x

Historická věda - maturitní otázka

Maturitní otázka pouze heslovitě představuje historickou vědu. Vypisuje historické metody a prameny. Vyjmenovává pomocné vědy historické a zabývá se p... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

142x

Světová hospodářská krize, nacismus, fašismus, stalinismus

Maturitní otázka sleduje důsledky velké hospodářské krize a vzestup totalitních režimů v 30. letech 20. století.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

140x

První světová válka

Maturitní otázka, která zpracovává téma První světová válka. Tuto maturitní otázku lze využít také jako zápisky z hodin. Zaměřuje se na vznik Trojspol... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

137x

Lucemburkové v českých zemích

Maturitní otázka pokrývá období vlády Lucemburků v českých zemích. Sleduje krátce období před nástupem Jana Lucemburského, jeho panování a následně pa... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

127x

Velké zeměpisné objevy v 15. a 16. století a jejich důsledky

Dvanáctá maturitní otázka z dějepisu k ústní části maturitní zkoušky charakterizuje velké zeměpisné objevy v 15. a 16. století a také důsledky těchto ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis


123x

Dějepis - Vznik a charakteristika Islámu. Arabové, Turci a Mongolové

Práce se zaměřuje na téma z dějepisu vznik a charakteristika islámu. Dále rozebírá Araby, Turky a Mongoly. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

123x

Starověké Řecko

Práce obsahuje popis období starověkého Řecka, ke kterým patří archaické období nebo helénistické období. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis


122x

Politický systém v ČSR

Práce zpracovává maturitní otázku na téma rozdělení politického systému v ČSR mezi lety 1918 - 1938. Rozebírá volební právo a politické strany, které ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

115x

Raný středověk

Práce charakterizuje určitou část raného středověku. Je zaměřena na stěhování národů, charakterizuje nové vývojové oblasti v Evropě a nejdůležitější s... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

115x
[1]  «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [26]