Název Goodness Staženo

Studium historie, periodizace pravěku

Maturitní otázka se zabývá základními souvislostmi studia historie a provádí časové rozdělení pravěku.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

112x

Pravěké a starověké dějiny

Maturitní otázka ve své hlavní části charakterizuje jednotlivá období pravěku od paleolitu po dobu železnou. Přibližuje způsob hospodaření, společensk... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

109x

Pravěk lidstva

Tato maturitní otázka velice podrobně zpracovává téma pravěk. Je vhodná především k maturitě, ale lze ji využít jako výpisky z hodin, protože je psána... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

103x

Svět 2. poloviny 19. století

Tato maturitní otázka podrobně popisuje období plné nepokojů, které následovalo po roce 1848. Popisuje situaci v Německu, Itálii, Francii, VB, Rusku, ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

100x

Starověká Indie

Maturitní otázka v bodech seznamuje s historií starověké Indie. Zmiňuje se o hospodářství, společenském uspořádání, sídlech nebo významných událostech... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

99x

Rakousko-Uhersko (19-století)

Práce detailně popisuje Rakousko a následný vznik Rakousko-Uherska.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

99x

Zámořské objevy

Maturitní otázka v bodech seznamuje s významnými zámořskými cestami a objevy 15. a 16. století a jejich důsledky.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

95x

České země v 2. polovině 15. století, vliv husitství na reformaci v Německu a ve Švýcarsku

Jedenáctá maturitní otázka z dějepisu k ústní části maturitní zkoušky ve své první části zachycuje situaci v českých zemích po smrti Albrechta II. Hab... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis


91x

Dějiny Římské říše, Řím – centrum vyspělé civilizace, počátky křesťanství

Podrobně vypracovaná otázka z dějin Římské říše a počátků křesťanství, která ve svém zpracování pokrývá období od počátku osidlování Apeninského poloo... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

88x

Maturitní otázky z dějin umění a dějepisu

Práce obsahuje 23 maturitních otázek z dějepisu a dějin umění. V rámci dějin umění se zabývá starověkým Řeckem, římským uměním, románským slohem, got... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

88x
[1]  «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [26]