Název Goodness Staženo

PRINCIPY A FORMY DEMOKRACIE, NEDEMOKRATICKÉ REŽIMY

Maturitní otázka ze základních společenských věd zaměřený na demokratické a nedemokratické režimy. Demokracie, historie demokracie, principy demokraci... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd, Dějepis, Právo, Sociálně-právní škola

54x

Antický Řím

Periodizace. Poloha. Osídlení. Etruskové. Založení Říma. Doba královská - král, patriciové, plebejci, proletarii, otroci. Doba republiky - ranná římsk... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

50x

Poválečné uspořádání světa - výpisky

Formou výpisků je v práci popsáno celosvětové uspořádání světa v rozmezí let 1918 až 1936. Pozornost je zaměřena nejen na události světového měřítka, ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

48x

Obnovení ČSR (1945-48) - maturitní otázka 9/15

Tato maturitní otázka z dějepisu obsahuje krátký přehled událostí z obnovení ČSR v letech 1945 až 1948. Předchozí maturitní otázku naleznete zde detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

47x

Francká říše, Byzantská říše a Kyjevská Rus - maturitní otázka 6/15

Tato maturitní otázka z dějepisu obsahuje krátký přehled událostí z Francké říše, Byzantské říše a Kyjevské Rusi. Předchozí maturitní otázku naleznete... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

45x

Vývoj mezinárodních vztahů před I. světovou válkou - maturitní otázka 2/4

Tato maturitní otázka z dějepisu obsahuje informace o vývoji mezinárodních vztahů před I. světovou válkou a kolonializmu Velké Británie, Francie, Rusk... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

44x

Nástup fašismu, hospodářská krize, expanze nacismu - maturitní otázka 8/15

Tato maturitní otázka z dějepisu obsahuje krátký přehled událostí z nástupu fašismu, hospodářské krize a expanze nacismu. Předchozí maturitní otázku n... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

42x

Rozpad východního bloku - maturitní otázka

Tato maturitní otázka z dějepisu se zabývá rozpadem východního bloku a SSSR. Uvádí příčiny vzniku SSSR, i pozdější myšlenkové a politické změny. Chara... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

40x

Evropa v období rozvitého feudalismu

Ekonomicko-společenská charakteristika rozvinutého feudalismu. Rozdílnost vzniku centralizovaných států v západní Evropě a politická roztříštěnost Něm... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

38x

Přemyslovci - maturitní otázka

Práce je rozdělena do dvou částí. První se věnuje vládě přemyslovců, jejich zástupcům a událostem dané doby. Druhá se pak zabývá kulturou, právem, pri... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

36x
[1]  «  3  4  5  6  7  8  9  10  11  »  [26]