Název Goodness Staženo

Nestacionární magnetické pole - maturitní otázka

Maturitní otázka z fyziky představuje nestacionární magnetické pole. Vysvětluje Faradayův a Lenzův zákon a objasňuje další pojmy, jako jsou indukčnos... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika


349x

Kompletní elektrické pole - maturitní otázka

Práce je zpracována jako maturitní otázka. Je stručná, jasná, barevná na téma elektrické pole. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika

319x

El. proud v kapalinách a plynech

Práce je jasná, přehledná, barevná. Zpracovaná jako maturitní otázka, ale může sloužit i jako normální podklad ke studiu.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika

306x

Gravitační pole a pohyby v něm

Tato maturitní otázka se zabývá pohyby v gravitačním poli (především Země) a charakteristikou tohoto silového působení. Seznamuje mimo jiné s Newtonov... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika

281x

Základy dynamiky - maturitní otázka

Kusá práce ze základů dynamiky uvádí Newtonovy pohybové zákony a vysvětluje pojmy inerciální a neinerciální vztažné soustavy. Dále charakterizuje někt... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika


279x

Elektrostatika - maturitní otázka

Tento text hovorovou formou seznamuje s triviálními základy elektrostatiky. Jediný vzorec v textu ukazuje, jaký je vztah mezi elektrickým nábojem a el... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika

259x

07. Vnitřní energie termodynamické soustavy a její změny

Tato maturitní otázka se zabývá vnitřní energií a jejími změnami. Seznamuje mimo jiné s teplem a teplotou, převody mezi Celsiovou, Kelvinovou a Fahren... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika

256x

Elektrický proud v kovech

Práce se zabývá maturitní otázkou elektrický proud v kovech (elektrický proud jako jev a veličina, Ohmovy zákony, elektromotorické napětí, Kirchhoffov... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika

256x

Struktura a vlastnosti pevných látek

Práce se zabývá maturitní otázkou struktura a vlastnosti pevných látek (krystalická mřížka, její popis a poruchy, deformace, tepelná roztažnost). Prác... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika

241x

Elektrický náboj a Coulombův zákon

Práce je jasná a stručná, přehledně zpracovaná jako maturitní otázka na téma elektrický náboj a Coulombův zákon. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika

238x
«  1  2  3  4  5  6  7  »