Název Goodness Staženo

Základní geodetické úlohy ve stavebnictví - maturitní otázka 2/2

Práce se zabývá základními úlohami používaných v geodézii. Mezi základní úlohy patří měření výšek, měření délek a polohopisná měření. V práci jsou vys... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika

23x

Pohyby těles v gravitačním poli - maturitní otázka

Jedná se o vypracovanou maturitní otázku, která podrobně rozebírá druhy pohybů těles v gravitačním poli s odkazem na Newtonovy pohybové zákony.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika

17x

Pohyby těles z hlediska kinematického, dynamického a jejich zákonitosti - maturitní otázka

Jedná se o vypracovanou maturitní otázku z fyziky, která představuje jednotlivé typy pohybu těles.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika

16x

Gravitační pole - maturitní otázka

Tématem maturitní otázky z fyziky je gravitační pole. Autor představuje nejen samotný pojem, ale i uvádí zákony, které s ním souvisí. Rovněž si všímá... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika

13x

Obvod stejnosměrného elektrického proudu - maturitní otázka

Cílem této maturitní otázky je informovat o obvodu stejnosměrného elektrického proudu. Práce poskytuje základní přehled o zákonitostech souvisejících ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika

11x

Obvod střídavého porudu - maturitní otázka

Cílem této maturitní otázky je informovat o základních parametrech střídavého proudu. Autor popisuje chování základních elektrotechnických součástek -... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika

9x

Elektromagnetické záření - maturitní otázka

Tato maturitní otázka zpracovává téma elektromagnetického záření. Autor se soustředil na vysvětlení samotného termínu a na charakteristiku druhů zářen... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika

8x

Určení síly a její rozklad - maturitní otázka

Maturitní otázka pojednávající o síle. Nejdříve definuje, sílu a popisuje Newtonovy pohybové zákony. Poté se zabývá určením a rozkladem síly. V závěru... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika


7x

Elektrické pole - maturitní otázka

Maturitní otázka se soustřeďuje na základní veličiny popisující elektrické pole. Nejdříve jsou objasněny vlastnosti elektrického náboje a rovněž je vy... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika

6x

Optické přístroje - maturitní otázka

Tématem této maturitní otázky z fyziky jsou optické přístroje. Autor se nejdříve soustředil na popis oka a na seznámení s odchylkami od jeho normálníc... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika

6x
«  1  2  3  4  5  6  7  »