Název Goodness Staženo

Deník Anne Frankové - Anne Franková

Práce obsahuje vypracované téma k nové maturitě - Deník Anne Frankové od spisovatelky Anne Frankové. Práce rozebírá například téma, motiv, kompoziční ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština, Literatura

472x

Podstata literatury - maturitní otázka

Maturitní otázka pojednává o podstatě literatury a jejích funkcích, dále je zmíněna umělecká literatura a její členění. Charakterizovány jsou také věd... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura

469x

Antická literatura - maturitní otázka

Práce se formou stručných hesel věnuje charakteristice doby, mytologii a poté starořecké a římské tvorbě. Podrobněji se věnuje řeckému dramatu.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura

464x

Karel Čapek

Práce shrnuje několika větami život Karla Čapka. Poté vyjmenovává jeho neznámější prozaická a dramatická díla. U některých děl je zmíněn i děj. Posled... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura

461x

Píseň o Rolandovi

Práce se zaměřuje na maturitní otázku z českého jazyka - Píseň o Rolandovi. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura

457x

Periodizace české literatury k maturitě

Jedná se pouze o přehledové členění literatury a jejích směrů hlavně na našem území, kdy u každého období nebo směru jsou vyjmenováni jeho hlavní před... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura

451x

Bohumil Hrabal - Obsluhoval jsem anglického krále

Práce se zaměřuje na téma z literatury Obsluhoval jsem anglického krále od Bohumila Hrabala. Rozebírá nejen motivy, postavy, děj, ale i život autora. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura

447x

Nástup moderní prózy 20.století - maturitní otázka 1/31

Charakteristika života Virginie Woolfové, Marcela Prousta, Jamese Joyce a Franze Kafky, jejich díla. Rozbor Hledání ztraceného času, Procesu a Proměny... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura

439x

Moderní literární směry a prokletí básníci - maturitní otázka

Jedná se o vypracovanou maturitní otázku obsahující moderní literární směry impresionismus, symbolismus, dekadence a jejich znaky. Dále pak představuj... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura

435x

Generace Ruchovců a Lumírovců - maturitní otázka

Tato práce obsahuje vypracovanou maturitní otázku z literatury. Velmi stručně charakterizuje Ruchovce a Lumírovce. Heslovitě vyjmenovává jejich nejvýz... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura

423x
[1]  «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [102]