Název Goodness Staženo

Německy píšící čestí autoři - maturitní otázka

Jedná se o vypracovanou maturitní otázku, která v heslech představuje životy a díla tří autorů z přelomu století tvořících v němčině, ale žijících v Č... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura

414x

Renesance a humanismus ve světové literatuře - maturitní otázka

Práce formou výpisků charakterizuje pojmy renesance, humanismus a popisuje podmínky jejich vzniku. Poté se již věnuje tvorbě italských, francouzských,... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura

411x

Baladická epika v české literatuře 19. a 20. století - maturitní otázka 13/18

Práce definuje baladu, popisuje její vývoj a srovnává chápání tohoto pojmu v historii a dnes. Poté stručně charakterizuje jednotlivé umělé balady a ba... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura

404x

Romantismus a počátky realismu v české literatuře - maturitní otázka

Práce obsahuje vypracovanou maturitní otázku z literatury. Nejdříve charakterizuje romantismus v českých zemích, poté vyjmenovává nejznámější spisovat... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura

404x

Maturitní otázky z literatury a češtiny

Jedná se o kompletně vypracované maturitní otázky z literatury a gramatiky. Literatura pokrývá vše od nejstarších psaných památek v 25 otázkách a gram... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština, Literatura

394x

Husovi předchůdci a Mistr Jan Hus - maturitní otázka

Jedná se o vypracovanou maturitní otázku z literatury, která se věnuje představení období husitství v české literatuře. Vyjmenovává Husovi předchůdce,... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura

391x

Divadlo po roce 1945 v ČR

Jedná se o vypracovanou maturitní otázku z literatury, která představuje vývoj českého divadla po 2. světové válce. Představeny jsou hlavní divadelní ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura

385x

Česká literatura po 2. světové válce - maturitní otázka

Maturitní otázka velmi stručně seznamuje s českou literaturou po druhé světové válce. Heslovitě popisuje vliv politické situace po válce na rozvoj kul... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura


377x

Ota Pavel - Smrt krásných srnců

Práce se zaměřuje na téma z literatury od Oty Pavla Smrt krásných srnců. Pojednává nejen o motivech, postavách, ději, ale i životu autora. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura

373x

Karel Čapek - Věc Makropulos

Práce se zaměřuje na maturitní otázku z literatury na téma Věc Makropulos od Karla Čapka. Rozebírá motivy a postavy i děj. Dále je zde charakterizován... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura

369x
[1]  «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [102]