Název Goodness Staženo

Karel Jaromír Erben - Kytice


Práce je zaměřena na rozbor díla Kytice od spisovatele Karla Jaromíra Erbena. Jedná se o plně vypracovanou maturitní otázku z literatury dle n... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština, Literatura

364x

Česká meziválečná poezie - maturitní otázka

Práce obsahuje vypracovanou maturitní otázku na téma česká meziválečná poezie. Velmi stručně charakterizuje proletářskou poezii, poetismus a surrealis... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura


361x

Realismus a naturalismus ve světové literatuře 19. století - maturitní otázka

Tato maturitní otázka se velmi stručně zabývá realismem a naturalismem ve světové literatuře 19. století. V úvodu nejprve charakterizuje realismus jak... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura

360x

Generace buřičů - maturitní otázka

Tato práce obsahuje vypracovanou maturitní otázku zabývající se generací buřičů v české literatuře. V úvodu velmi stručně charakterizuje tehdejší mode... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura

353x

Proměna - Franz Kafka

Práce obsahuje vypracované téma k nové maturitě - Proměna od spisovatele Franze Kafky. Práce rozebírá například téma, motiv, časoprostor, kompoziční v... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština, Literatura

353x

Jednota bratrská, český a latinský humanismus, Komenský - maturitní otázka

Práce formou hesel charakterizuje tvorbu spjatou s Jednotou bratrskou a oba směry humanismu v Čechách, kde se zaměřuje na jednotlivé literární žánry. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura

342x

Meziválečná literatura - maturitní otázka

Práce obsahuje vypracovanou maturitní otázku na téma meziválečná literatura. Nejdříve velmi povrchně informuje o socialistickém realismu, poté vyjmeno... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura

342x

Božena Němcová - V zámku a podzámčí

Práce je zaměřena na rozbor díla V zámku a podzámčí od Boženy Němcové. Práce popisuje například časoprostor, kompoziční výstavbu, leterární druh a žán... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština, Literatura

342x

Literatura doby husitské a Mistr Jan Hus - maturitní otázka

Práce popisuje formou výpisků dobovou situaci předhusitskou, husitskou a polipanskou. Charakterizuje tvorbu a věnuje se jednotlivým autorům a žánrům. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura

340x

Májovci, ruchovci a lumírovci - maturitní otázka

Vypracovaná maturitní otázka se zabývá obdobím májovců, ruchovců a lumírovců. Věnuje se pěti významným spisovatelům (Jan Neruda, Jakub Arbes, Svatoplu... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura

332x
[1]  «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [102]