Název Goodness Staženo

Vědecko - fantastická literatura - maturitní otázka

Tato maturitní otázka se věnuje vědecko-fantastické literatuře. Nejprve tento žánr stručně charakterizuje, poté se zabývá styly, které vývoji žánru př... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura

331x

Vývoj české literární kritiky a estetiky - maturitní otázka 19/23

Maturitní otázka uvádí stručný přehled vývoje české literární kritiky a estetiky. Po vysvětlení pojmů estetika a literární kritika předkládá nejvýznam... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura

330x

Realismus v české literatuře v 19. století - maturitní otázka

Práce krátce a v heslech popisuje vznik realismu a vyjmenovává jednotlivé autory a díla venkovské a historické prózy. Neobsahuje děje a životopisy. detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura

321x

Antická a středověká literatura - maturitní otázka

Heslovitě psaná práce se skládá ze dvou částí. V první části se autor věnuje antické literatuře. Popisuje její rysy, v jednotlivých obdobích vypočítáv... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura

320x

Romantismus ve světové literatuře - maturitní otázka 2/4

Maturitní otázka z češtiny velmi stručně zpracovává téma romantismu ve světové literatuře. Po vylíčení charakteristických rysů tohoto směru uvádí nejv... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura

319x

My děti ze stanice ZOO - Christiane Felscherinow

Práce obsahuje yypracované maturitní téma - My děti ze stanice ZOO od spisovatelky Christiane Felscherinow. Práce rozebírá například téma, motiv, časo... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština, Literatura

313x

Odraz 1. světové války ve světové a české literatuře - maturitní otázka

Tato práce obsahuje vypracovanou maturitní otázku na téma odraz 1. světové války ve světové a české literatuře. Nejdříve heslovitě uvádí historické so... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura


302x

Některé pojmy z literární teorie

Text jen velmi kuse poskytuje základní informace o jednotlivých, níže jmenovaných pojmech literární teorie.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura

299x

Buřiči - maturitní otázka

Jedná se o vypracovanou maturitní otázku, která představuje spisovatele, kteří se řadí mezi buřiče a to včetně jejich tvorby. U všech autorů je velmi ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura

298x

Preromantismus ve světové literatuře - maturitní otázka

Zpracovaná maturitní otázka zachycuje období preromantismu ve francouzské, německé a ruské literatuře. Charakterizovány jsou hlavní znaky směru a jeho... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura

294x
[1]  «  2  3  4  5  6  7  8  9  10  »  [102]