Název Goodness Staženo

Realismus ve světové literatuře - maturitní otázka 1/4

Vypracovaná maturitní otázka se velmi stručně věnuje světovému literárnímu realismu. Uvádí výčet nejvýznamnějších spisovatelů Francie, Ruska, Anglie a... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura

237x

Balada - maturitní otázka

Tato práce se zabývá problematikou balady. Obsahuje zpracovanou maturitní otázku z literatury. Nejprve žánr stručně charakterizuje, poté se věnuje roz... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura

229x

Maturitní otázky z Literatury (obchodní akademie)

Nejstarší starověké literární památky, antická literatura. Naše středověká literatura a kultura 9. až 14. století. Literatura doby husitské, odraz hus... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura

226x

Viktor Dyk - Krysař

Práce se zaměřuje na maturitní otázku Viktor Dyk - Krysař. Rozebírá motivy, postavy i děj.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura

225x

Lidová tvorba v době baroka - maturitní otázka 15/15

Práce v podobě maturitní otázky se zaměřuje na lidovou tvorbu v barokní době. Probírá jednotlivé literární útvary objevující se v daném období. Závěr ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura

224x

Ústní lidová slovesnost - maturitní otázka 8/12

Tato práce se věnuje ústní lidové slovesnosti. Velmi stručně charakterizuje dobu jejího vzniku. Uvádí autory, kteří náměty lidové slovesnosti zpracová... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura

222x

Nejstarší památky světového písemnictví - maturitní otázka

Práce obsahuje vypracovanou maturitní otázku z literatury na téma nejstarší památky světového písemnictví. Velmi stručně a nepřehledně seznamuje s nej... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura

220x

J. E. Steinbeck - O myších a lidech

Práce se zaměřuje na maturitní otázku J. E. Steinbeck - O myších a lidech. Krátce rozebírá postavy, děj i kompozici díla.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura

219x

Renesance ve světě

Práce formou velmi stručných bodů popisuje vznik a charakteristiku renesance, nejznámější autory a jejich díla. Dále stručně popisuje postavení člověk... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura

218x

Realismus a naturalismus v české literatuře v 2. polovině 19. století - maturitní otázka

Tato práce obsahuje vypracovanou maturitní otázku zabývající se realismem a naturalismem v české literatuře v 2. polovině 19. století. V úvodu nejprve... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura

218x
[1]  «  5  6  7  8  9  10  11  12  13  »  [102]