Název Goodness Staženo

Pedagogika volného času

Práce se zaměřuje na pedagogiku volného času. Rozebírá výchovu mimo doučování, školní družinu, domovy mládeže, občanská sdružení pro děti a mládeže a ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Pedagogika

493x

Jan Amos Komenský

Práce obsahuje stručný životopis Jana Ámose Komenského. Obsahuje i jeho díla a vliv na další generace. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Pedagogika

428x

Výchovně vzdělávací soustava

Práce obsahuje maturitní otázku na téma výchovně vzdělávací soustava. Zaměřuje se na zásady výchovně vzdělávací soustavy, její strukturu i vývoj české... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Pedagogika

414x

Náhradní rodinná péče

Práce se zaměřuje na náhradní rodinnou péči. Rozepisuje formy náhradní rodinné péče jako jsou adopce, pěstounská péče nebo ústavní výchova. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Pedagogika

351x

Rodina

Práce se zaměřuje na rodinu a její význam v životě jedince. Rozebírá historii rodiny, funkce rodiny, význam rodiny nebo problémy rodinné výchovy. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Pedagogika

348x

Pedagogická profese a osobnost pedagoga

Seminární práce detailně analyzuje maturitní otázku pedagogické profese a osobnost pedagoga. Součástí práce je rovněž výklad pojmů z oblasti pedagogik... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Pedagogika

333x

Specifické vývojové poruchy učení

Práce se zaměřuje na specifické vývojové poruchu učení. Rozebírá dyslexii, disgrafii, dyskalkulii nebo dyspinxii. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Pedagogika

283x

Počátky výchovy

Práce se zaměřuje na počátky výchovy. Rozebírá výchovu ve starověkých společnostech, v Římě, v období křesťanství a ve středověku. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Pedagogika

259x

CAN syndrom

Práce obsahuje otázku na téma CAN syndrom. Zabývá se sexuálním zneužíváním, prevencí, zanedbáváním dětí nebo šikanou. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Pedagogika

241x

Sociální pedagogika

Práce se zaměřuje na sociální pedagogiku. Rozebírá sociologii výchovy, výchovné prostředí, kulturní prostředí a vliv hromadných sdělovacích prostředků... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Pedagogika

239x
«  1  2  3  4  5  6  7  »