Maturitní otázky pedagogika

Název Goodness Staženo

Zásady, metody, formy a prostředky výchovy a vzdělávání

Práce se zaměřuje na zásady, metody, formy a prostředky výchovy a vzdělávání. Rozebírá organizační formy výuky jako jsou skupinové vyučování nebo indi... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Pedagogika

1757x

Hra a hračka v životě dítěte

Maturitní otázka uvádí význam a charakteristiku hry, pedagogické dělení her či vlastnosti, které rozvíjí. Dále je obsaženo rozdělení hraček a popsány ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Pedagogika

920x

Pedagogický odkaz Jana Ámose Komenského - maturitní otázka 5/14

Maturitní otázka obsahuje informace o životě a díle Jana Ámose Komenského. Díla v několika bodech charakterizuje, u některých uvádí hlavní myšlenku či... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd, Pedagogika

735x

Speciální pedagogika - maturitní otázka 6/14

Tato maturitní otázka se zabývá speciální pedagogikou. Upřesňuje předmět jejího zkoumání, vyjmenovává základní pojmy a seznamuje s jejím členěním. Nás... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd, Pedagogika

722x

Pedagogika - co je to - maturitní otázka

Práce se zaměřuje na pedagogiku. Rozebírá, co to je předmět pedagogiky, funkce, historický vývoj nebo základní pedagogické pojmy. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Pedagogika

599x

Pedagogický výzkum a jeho metody - maturitní otázka 10/14

Maturitní otázka uvádí předmět pedagogického výzkumu a popisuje pravidla, která je třeba v jeho průběhu dodržovat. Výzkumné metody následně rozděluje ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd, Pedagogika

551x

Předškolní výchova

Práce se zaměřuje na předškolní výchovu. Pojednává o mateřské škole, uspořádání života v mateřské škole neboli režim dne, dále pak o hře a dělení her.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Pedagogika


540x

Didaktika - maturitní otázka 9/14

Maturitní otázka se věnuje didaktice a charakterizuje oblasti jejího zájmu. Vysvětluje tak například pojem kurikula, informuje o dělení metod vyučován... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd, Pedagogika

484x

Sociální pedagogika - maturitní otázka 13/14

Tato maturitní otázka popisuje speciální pedagogiku. První část je krátkým stručným úvodem do speciální pedagogiky jako disciplíny. Věnuje se její cha... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd, Pedagogika

435x

Reformní pedagogika

Práce se zaměřuje na reformní pedagogiku. Rozebírá hlavní myšlenky i představitele tohoto hnutí jako jsou například Marie Montessoriová, Gustav Adolf ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Pedagogika

426x
1  2  3  4  5  6  »