Seminarky.cz > Maturitní otázky > Průmyslová škola
Název Goodness Staženo

Sekání

Práce obsahuje maturitní otázku, která pojednává o sekání. Práce vyjmenovává základní druhy sekáčů a jejich použití. Práce je zmiňuje i o BOZP.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Průmyslová škola

34x

Jaderné elektrárny - maturitní otázka 45/48

Jedná se o vypracovanou maturitní otázku z elektroenergetiky, která se v heslech věnuje popisu fungování jaderných elektráren a jejich řízení. Předcho... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Průmyslová škola

30x

Vodní elektrárny - maturitní otázka 46/48

Jedná se o vypracovanou maturitní otázku z elektroenergetiky, která představuje princip fungování vodních elektráren a dalších zařízení potřebných k j... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Průmyslová škola

30x

Betonové konstrukce - maturitní otázka

Tato práce obsahuje maturitní otázku ze stavebnictví. Věnuje se problematice betonové konstrukce. Popisuje složení a prvky betonu i cementu. Rozlišuje... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Průmyslová škola

30x

Topologie sítí

Topologie sítí (stromová, bus atd..).Další rozdělení sítí podle velikostí a přístupu. Logická topologie popisuje ,jakým způsobem jednotlivá zařízení z... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Počítače/informatika, Průmyslová škola

30x

Elektrická trakce - maturitní otázka 10/48

Práce nejprve stručně popisuje historii elektrické trakce a ukazuje několik typů jejího třídění. Poté se již podrobně věnuje stejnosměrné, střídavé a ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Průmyslová škola

29x

Hromosvody - maturitní otázka 31/48

Práce seznamuje s důvody a zásadami ochrany objektů před blesky. Charakterizuje jednotlivé typy hromosvodů a materiály, ze kterých se skládají. Předch... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Průmyslová škola

25x

Sítě velmi vysokého napětí, základní a odvozené parametry a jejich vliv na přenos - maturitní otázka 35/48

Práce je maturitní otázkou z elektroenergetiky na téma sítě velmi vysokého napětí (vvn). Uvádí problematiku základních i odvozených parametrů vedení a... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Průmyslová škola

25x

Elektrické zdroje tepla, elektrický ohřev - maturitní otázka 12/48

Práce popisuje různé způsoby vzniku elektrického tepla. Předchozí maturitní otázku naleznete zde Trojfázový induk... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Průmyslová škola

23x

Trojfázový komutátorový motor - maturitní otázka 14/48

Práce v prvé části charakterizuje komutátorový a trojfázový komutátorový motor. Poté se již věnuje rozdílům v napájení trojfázových sériových a deriva... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Průmyslová škola

22x
[1]  «  7  8  9  10  11  12  13  14  15  »  [15]