Seminarky.cz > Maturitní otázky > Průmyslová škola

Maturitní otázky průmyslová škola

Název Goodness Staženo

Povrchové úpravy kovů - maturitní otázka 7/11

Maturitní otázka postihuje problematiku povrchových úprav kovů. Zabývá se přípravou povrchu, přibližuje tedy mechanické i chemické čištění a také odma... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Průmyslová škola

509x

Návrh osvětlení - maturitní otázka 9/48

Práce zabývá náležitostmi správného osvětlení a představuje 3 způsoby návrhu a výpočtu osvětlení, včetně situací, ve kterých je vhodné tu kterou metod... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Průmyslová škola

272x

Elektrické stanice - maturitní otázka 42/48

Práce charakterizuje jednotlivé druhy elektrických stanic, druhy přípojnic, přístroje elektrických stanic a měřící obvodu. V závěru jsou krátce shrnut... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Průmyslová škola

230x

Typy obalů z kompozitních materiálů

Práce je zpracováním maturitní orázky z obalových technik. Představuje rozdělení obalů. jednotlivé matirály, popis jednolivých kompozitních (kombinova... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Průmyslová škola

227x

Výroba elektrické energie - maturitní otázka 43/48

Práce charakterizuje zdroje, ze kterých se dá získat elektrická energie. Poté popisuje odběrový diagram a vysvětluje základní pojmy spojené s chodem e... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Průmyslová škola

219x

Tepelné zpracování oceli

... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Průmyslová škola

201x

Dielektrický ohřev, mikrovlnný ohřev - maturitní otázka 20/48

Práce se zabývá fungováním a výhodami dielektrického a infračerveného ohřevu. Předchozí maturitní otázku naleznete zde detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Průmyslová škola

198x

Spojování materiálů - maturitní otázka 4/11

Maturitní otázka poskytuje stručné informace o problematice spojování materiálů. Nejprve uvádí druhy spojů, pájek i pájení. Poté definuje proces sváře... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Průmyslová škola

197x

Obloukové pece - maturitní otázka 19/48

Práce definuje obloukové pece a ukazuje jak fungují. Poté se zabývá odlišnostmi v zapojení a fungování pecí s přímým a nepřímým vytápěním a se zakrytý... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Průmyslová škola

194x

Maturitní otázky z elektrických strojů a přistrojů

Jedná se o zpracované maturitní okruhy z oblasti elektrických strojů a přístrojů dle níže uvedeného rozpisu. Otázky 1 a 11 nejsou vypracovány! Součást... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Průmyslová škola

182x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [14]