Seminarky.cz > Maturitní otázky > Průmyslová škola

Maturitní otázky průmyslová škola

Název Goodness Staženo

Povrchové úpravy kovů - maturitní otázka 7/11

Maturitní otázka postihuje problematiku povrchových úprav kovů. Zabývá se přípravou povrchu, přibližuje tedy mechanické i chemické čištění a také odma... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Průmyslová škola

620x

Spojování materiálů - maturitní otázka 4/11

Maturitní otázka poskytuje stručné informace o problematice spojování materiálů. Nejprve uvádí druhy spojů, pájek i pájení. Poté definuje proces sváře... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Průmyslová škola

362x

Návrh osvětlení - maturitní otázka 9/48

Práce zabývá náležitostmi správného osvětlení a představuje 3 způsoby návrhu a výpočtu osvětlení, včetně situací, ve kterých je vhodné tu kterou metod... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Průmyslová škola

322x

Výroba elektrické energie - maturitní otázka 43/48

Práce charakterizuje zdroje, ze kterých se dá získat elektrická energie. Poté popisuje odběrový diagram a vysvětluje základní pojmy spojené s chodem e... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Průmyslová škola

283x

Elektrické stanice - maturitní otázka 42/48

Práce charakterizuje jednotlivé druhy elektrických stanic, druhy přípojnic, přístroje elektrických stanic a měřící obvodu. V závěru jsou krátce shrnut... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Průmyslová škola

282x

Tváření kovů - maturitní otázka 5/11

Velmi krátká otázka informuje o sváření kovů. Charakterizuje proces tváření, jeho typy a zabývá se jeho dělením podle deformace. Seznamuje tedy s tvář... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Průmyslová škola

281x

Typy obalů z kompozitních materiálů

Práce je zpracováním maturitní orázky z obalových technik. Představuje rozdělení obalů. jednotlivé matirály, popis jednolivých kompozitních (kombinova... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Průmyslová škola

269x

Dielektrický ohřev, mikrovlnný ohřev - maturitní otázka 20/48

Práce se zabývá fungováním a výhodami dielektrického a infračerveného ohřevu. Předchozí maturitní otázku naleznete zde detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Průmyslová škola

264x

Odlévání kovů - maturitní otázka 6/11

Maturitní otázka ve stručnosti seznamuje s problematikou odlévání kovů. Vyjmenovává druhy forem a formovacích látek, zmiňuje se o významu pojiva a při... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Průmyslová škola

248x

Průmyslová instalace - maturitní otázka 30/48

Práce formou výpisků shrnuje poznatky o způsobech provedení průmyslových instalací, včetně způsobu zapojení, rozvodů, jištění a krátkých poznámek o př... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Průmyslová škola

244x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [15]