Seminarky.cz > Maturitní otázky > Průmyslová škola
Název Goodness Staženo

Obloukové pece - maturitní otázka 19/48

Práce definuje obloukové pece a ukazuje jak fungují. Poté se zabývá odlišnostmi v zapojení a fungování pecí s přímým a nepřímým vytápěním a se zakrytý... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Průmyslová škola

243x

Tepelné zpracování oceli - maturitní otázka 3/11

Maturitní otázka seznamuje s tepelným zpracováním oceli. Uvádí definici tohoto procesu, rozepisuje se o žíhání a kalení a také se zabývá způsoby chemi... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Průmyslová škola

241x

Dřevo - maturitní otázka 8/11

V krátké otázce je popsáno dřevo, uvedena je jeho základní charakteristika, přiblíženy jsou fyzické, chemické i mechanické vlastnosti a také dělení po... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Průmyslová škola

206x

Tepelné zpracování oceli

... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Průmyslová škola

202x

Obvodová schémata - maturitní otázka 24/48

Práce dodává schémata, nebo slovní popis (u hlavních obvodů), jakými způsoby se podle českých norem zakreslují různé typy hlavních obvodů a obvodů. Př... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Průmyslová škola

200x

Obrábění kovů - maturitní otázka 9/11

Maturitní otázka ve zkratce seznamuje s technologickými postupy obrábění kovů. Stručně nejprve obrábění definuje a poté se soustředí na charakteristik... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Průmyslová škola

198x

Otázky do strojírenské technologie

Práce obsahuje vypracované otázky ze strojírenské technologie. Jedná se například o otázky jako jsou výroba surového železa ve vysoké peci, slitiny že... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika, Průmyslová škola

192x

Maturitní otázky z elektrických strojů a přistrojů

Jedná se o zpracované maturitní okruhy z oblasti elektrických strojů a přístrojů dle níže uvedeného rozpisu. Otázky 1 a 11 nejsou vypracovány! Součást... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Průmyslová škola

184x

Trojfázový indukční motor - maturitní otázka 5/48

Práce definuje trojfázový indukční motor a věnuje se jeho mechanickým charakteristikám, včetně odvození rovnice. Charakterizuje rotorový proud při skl... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Průmyslová škola

179x

Závěrečné zkoušky - automechanik

Práce obsahuje písemnou část závěrečné zkoušky z oboru automechanik včetně odpovědi u praktické učňové zkoušky. V práci jsou vyznačeny správné odpověd... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Průmyslová škola

177x
[1]  «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [15]