Seminarky.cz > Maturitní otázky > Průmyslová škola
Název Goodness Staženo

Zemní spojení a ochrana před jeho účinky - maturitní otázka 39/48

Vypracovaná maturitní otázka z elektroenergetiky uvádí téma zemního spojení a ochrany před jeho účinky. Předchozí maturitní otázku naleznete zde detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Průmyslová škola

175x

Elektrické vytápění - maturitní otázka 13/48

Práce definuje a charakterizuje jednotlivé způsoby přímého a nepřímého vytápění. V druhé části se věnuje přínosům a nevýhodám akumulace do vody. Posle... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Průmyslová škola

174x

Přepětí - maturitní otázka 37/48

Vypracovaná maturitní otázka z elektroenergetiky se zabývá problematikou přepětí. Řeší jeho vznik a povahu. Charakterizuje jednotlivé druhy aktivní a ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Průmyslová škola

173x

Tepelné čerpadlo - maturitní otázka 17/48

Práce popisuje jak funguje tepelné čerpadlo a zaobírá se výhodami a nevýhodami využití různých typů teplonosných látek. Poté jmenuje 8 základní výhod ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Průmyslová škola

172x

Vlastnosti a zkoušení materiálů - maturitní otázka 1/11

Maturitní otázka nejprve seznamuje se všeobecnými vlastnostmi materiálů, velmi stručně informuje o vlastnostech fyzikálních, chemických, mechanických ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Průmyslová škola

166x

Mechanické brždění asynchronního motoru - maturitní otázka 8/48

Práce se věnuje způsobům mechanického brždění asynchronního motoru. Druhá část je věnována typům měničů podle použití v základních odvětvích elektrick... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Průmyslová škola

165x

Prášková metalurgie - maturitní otázka 10/11

Maturitní otázka stručně vysvětluje výrobu slinutých prášků a objasňuje jejich technologii výroby. Představuje stručně výrobky ze spékaných prášků. Př... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Průmyslová škola

161x

Výroba oceli - maturitní otázka 2/11

Maturitní otázka ve stručnosti seznamuje s tématikou výroby oceli. Uvádí krátkou charakteristiku oceli a její dělení dle chemického složení a podle po... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Průmyslová škola

147x

Co musíte umět k maturitě ze SPS

Práce obsahuje otázky a odpovědi, které by student měl umět u maturitní zkoušky ze SPS. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Průmyslová škola

138x

Druhy spojování v obalových technikách

Jedná se o zpracovanou maturitní otázku na dané téma. Práce představuje jednotlivé možnosti spojení materiálů a jaké podmínky se k tomu váží. Představ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Průmyslová škola

137x
[1]  «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [15]