Seminarky.cz > Maturitní otázky > Průmyslová škola
Název Goodness Staženo

Nerozebíratelné spoje

Práce je zaměřena na maturitní otázku "Nerozebíratelné spoje". Práce stručně rozebírá výhody a nevýhody svárových spojů. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Průmyslová škola

130x

Ohřev teplé užitkové vody (TUV) - maturitní otázka 21/48

Práce se věnuje způsobům ohřevu TUV ze slunečních energií. Vysvětluje rozdíly mezi pasivními a aktivními systémy, ukazuje, jaká jsou kritéria pro použ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Průmyslová škola

128x

Zpracování skloviny, povrchové úpravy - maturitní otázka 11/11

Maturitní otázka se zabývá způsoby zpracování skloviny. V heslech seznamuje s jejími druhy. Představuje ruční, mechanické a chemické zpracování sklovi... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Průmyslová škola

120x

Stroje na dopravu plynných látek

Práce obsahuje maturitní otázku na téma Stroje na dopravu plynných látek. Práce je zaměřena na kompresory, dmýchadla, ventilátory, vývěry. Práce popis... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Průmyslová škola

117x

Nekovové materiály

Práce popisuje nekovové materiály. Práce je zaměřena na jednotlivé druhy nekovových materiálů, způsob výroby, použití a případné ekonomické a ekologic... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Průmyslová škola

116x

Plošné měření a orýsování

Práce je zaměřena na maturitní otázku o měření a orýsování. Práce obsahuje například druhy měření či měřidel, orýsování a nástroje. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Průmyslová škola

113x

Trojfázový indukční motor (brždění) - maturitní otázka 15/48

Práce se věnuje způsobům brždění trojfázového indukčního motoru. Každý ze způsobů stručně charakterizuje a u některých uvádí i mechanické charakterist... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Průmyslová škola

109x

Předpjatý beton-maturitní otázka

Práce obsahuje zpracovanou maturitní otázku na předpjatý beton. Práce je zaměřena na princip, průběh napětí v průřezu, druhy předpjatého betonu, umíst... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Průmyslová škola

105x

Opěrné zdi Gravitační

Práce je zaměřena na maturitní otázku na téma Opěrné zdi, gravitace. Práce obsahuje například popis opěrné zdi z prostého betonu, výpočet zemního tlak... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Průmyslová škola

105x

Silniční doprava – maturitní otázky

Práce obsahuje soubor vypracovaných otázek z oblasti silniční dopravy, zejména okruhu přepravy a zasilatelství dle níže uvedeného seznamu. U nás najde... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Průmyslová škola

104x
[1]  «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [15]