Seminarky.cz > Maturitní otázky > Průmyslová škola
Název Goodness Staženo

Tváření

Práce je zaměřena na maturitní otázku "tváření". Hovoří i o způsobech tváření.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Průmyslová škola

57x

Elektrizační soustava

Práce obsahuje maturitní otázku, která je zaměřena na téma Elektrizační soustava. Práce obsahuje přenosovou a distribuční soustravu, stručný popis čás... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Průmyslová škola

52x

Měnič kmitočtu, střídač - maturitní otázka 25/48

Práce vypisuje základní charakteristiky a parametry měniče kmitočtu a střídače. Věnuje se i principu fungování, využití a schématu zapojení. Předchozí... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Průmyslová škola

50x

Druhy betonu

Práce je zaměřena na vypracovanou maturitní otázku z tématu Druhy betonu. Práce obsahuje například třídy betonu, návrhová pevnost, pružnost, objemové ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Průmyslová škola

50x

Sítě nízkého napětí - maturitní otázka 33/48

Práce se zabývá návrhem sítí nízkého napětí (NN), úbytkem napětí v nich, středním vodičem, redukčními metodami řešení konstrukce sítí charakteristikou... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Průmyslová škola

48x

Elektrické svařování - maturitní otázka 18/48

Práce vymezuje dva základní typy elektrického sváření a poté se věnuje technologii a vlastnostem jednotlivých způsobů. Předchozí maturitní otázku nale... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Průmyslová škola

47x

Kompenzace jalového výkonu - maturitní otázka 36/48

Vypracovaná maturitní otázka z elektroenergetiky se věnuje kompenzaci jalového výkonu. Rozebírá problematiku rozdělení kompenzace a uvádí příklady pro... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Průmyslová škola

47x

Vodní a letecká doprava, celní politika - maturitní otázky

Tato práce obsahuje maturitní otázky z předmětu doprava a zasilatelství. Rozebírá vodní a leteckou dopravu a přepravu, i celní politiku a režimy. Zabý... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Průmyslová škola

47x

Výroba surového železa

Práce obsahuje maturitní otázku, která pojednává o výrobě surového železa. Práce obsahuje popis vysoké pece, vsázku a produkty vysoké pece. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Průmyslová škola

47x

Železobetonová deska s výztuží v jednom směru

Práce je zaměřena na maturitní otázku Železobetonová deska s výstuží v jednom směru. Práce obsahuje například posouzení, návrh, tahové porušení. Práce... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Průmyslová škola

45x
[1]  «  5  6  7  8  9  10  11  12  13  »  [15]