Seminarky.cz > Maturitní otázky > Účetnictví
Název Goodness Staženo

Předmět a funkce účetnictví - maturitní otázka

Jedná se o zpracovanou maturitní otázku, která se věnuje představení předmětu a funkci účetnictví v základní definici.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví

382x

Komplexní řešené příklady z účetnictví - maturitní otázka

Práce obsahuje šest řešených příkladů, které se týkají sestavení počáteční rozvahy, deník, hlavní knihy, předvahy, konečné rozvahy a výsledovky.
detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví

380x

Právní úprava účetnictví - maturitní otázka

Práce se ve heslech věnuje představení zákona o účetnictví, a co ještě musíme vědět o účetnictví. V druhé části práce se řeší otázka evidence podnikat... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví

327x

Časové rozlišení v účetnictví - maturitní otázka

Maturitní otázka seznamuje s typy a principy časového rozlišení. Rozlišuje jeho užší i širší pojetí a uvádí případy, kdy jej není nutnou používat. Dál... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví

296x

Dlouhodobý majetek

Maturitní otázka vymezuje a člení dlouhodobý majetek a uvádí způsoby jeho pořízení a oceňování. Dotýká se také problematiky opotřebení dlouhodobého ma... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví


289x

Bankovní úvěry a výpomoci - maturitní otázka z účetnictví 8/15

Maturitní otázka z účetnictví v základních rysech pokrývá téma bankovních úvěrů a finančních výpomocí. V úvodu charakterizuje druhy bankovních úvěrů, ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví

288x

Nehmotný dlouhodobý majetek (DNM)

Práce v bodech vyjmenovává jednotlivé typy dlouhodobého nehmotného majetku (DNM), výdaje na jeho pořízení, oceňování, odpisy a vyřazení.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví

286x

Soustava daní a účtování dotací - maturitní otázka z účetnictví 1/15

V odrážkách zpracovaná maturitní otázka představuje základní pojmy z oblasti účetnictví. Vypovídá o členění daní a jejich sazbách, vymezuje daňový sub... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví

241x

Mzdy a zaměstnanci - účetnictvá

Maturitní otázka do účetnictví na téma mzdy a zaměstnanci obsahuje vše potřebné k vykonání zkoušky od účtování až po mzdové předpisy. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví

238x

Leasing - maturitní otázka

Maturitní otázka charakterizuje leasing, vyjmenovává jeho druhy a náležitosti leasingové smlouvy. Uvádí zákonné podmínky pro uznání splátek jako daňov... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví

236x
[1]  «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [14]