Seminarky.cz > Maturitní otázky > Účetnictví

Maturitní otázky účetnictví

Název Goodness Staženo

Účtování materiálu - příklady účetních operací - maturitní otázka

Tato práce se zabývá problematikou účtování materiálu. Řadí dané účetní operace k příslušným účtům, dvěma různými způsoby.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví

1589x

Maturitní otázky z účetnictví

Jedná se o soubor maturitních otázek z účetnictví. V jednotlivých okruzích jsou definovány základní pojmy vztahující se k dané problematice. Součástí ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví

1141x

Právní úprava účetnictví

... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví

1046x

Účty, druhy účtů, podvojnost, souvztažnost, syntetická a analytická evidence, podrozvahová evidence, aktiva a pasiva

Maturitní otázka z účetnictví na obchodní akademii objasňuje základní pojmy a principy dané problematiky. Vymezuje účet, účetní případ, účtovou osnovu... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví, Obchodní akademie

653x

Pořízení dlouhodobého majetku - maturitní otázka

Tato práce se věnuje způsobům pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a jeho účtování.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví

613x

Maturitní otázky - účetnictví

Práce se velmi podrobně, v rozsahu 3 až 4 stran na okruh, zabývá těmito maturitními otázkami:
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví

600x

Finanční účty - maturitní otázka

Práce definuje pokladnu, běžný účet a ceniny. Věnuje se způsobům, jakým je lze zaúčtovat.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví

600x

Evidence zásob zboží - maturitní otázka z účetnictví 4/15

Maturitní otázka z účetnictví zaměřená na evidenci zásob zboží se nejprve zmiňuje o oceňování a účtování zboží a o jeho předání do vlastních prodejen.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví

510x

Charakteristika účetnictví

První maturitní otázka z účetnictví k ústní maturitě vymezuje základní pojmy z oblasti účetnictví. Popisuje význam a podstatu účetnictví a jeho druhy ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví

475x

Zásoby, jejich charakteristika, druhy, účtování

Maturitní otázka z účetnictví na obchodní akademii se věnuje jednotlivým druhům zásob, jejich vlastnostem a způsobům účtování. Pozornost je věnována z... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví, Obchodní akademie

410x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [14]