Seminarky.cz > Maturitní otázky > Účetnictví
Název Goodness Staženo

Odpisy - maturitní otázka

Tato maturitní otázka obsahuje strohý výpočet odpisů a technické zhodnocení. Vše je uvedeno bez komentáře.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví

218x

Maturitní otázky z účetnictví

Dlouhodobý majetek - členění, pořizovací cena, dlouhodobý majetek nehmotný a hmotný, oceňování. Účtování o pořizení dlouhodobého majetku - pořizování ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví

214x

Časové rozličení nákladů a výnosů, rezervy, leasing

Maturitní otázka s názvem Časové rozlišení nákladů a výnosů obsahuje i základní pojetí rezerv a leasingu. Jsou zde vysvětleny základní pojmy, účtování... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví

197x

Daňová evidence příjmů a výdajů

Teorie k maturitní otázce z účetnictví.
Obsah:
1. Podnikání
2. Knihy evidence
3. Zapisování do peněžního deníku
4. Peně... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví

189x

Dlouhodobé závazky a rezervy - maturitní otázka z účetnictví 9/15

Maturitní otázka z účetnictví formou odrážek pokrývá základní otázky účtování dlouhodobých závazků a rezerv. Po přiblížení účetní práce s dlouhodobými... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví

188x

Vkladové účty - maturitní otázka

Práce definuje pokladnu, běžný účet a úvěry. Věnuje se způsobům, jakým je lze zaúčtovat.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví

184x

Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy

Práce detailně popisuje téma zúčtovací vztahy z účetnictví. Rozebírá pohledávky, závazky a zúčtování daní a dotací. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví

171x

Účetní uzávěrka

Práce obsahuje vypracovanou maturitní otázku účetní uzávěrka z učetnictví. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví

165x

Dlouhodobý a krátkodobý finanční majetek

Maturitní otázka do učetnictví - dlouhodobý a krátkodobý finanční majetek obsahuje pořízení a vyřazení, účtování a základní teorii k tématu. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví

162x

Zásoby

Práce se zaměřuje na téma zásoby z účetnictví. Popisuje, jak se dělí zásoby a uvádí i příklady. Dále vysvětluje, kdy a čím se zásoby oceňují, metody ú... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví

155x
[1]  «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [14]