Seminarky.cz > Maturitní otázky > Účetnictví
Název Goodness Staženo

Dlouhodobý majetek

Členění dlouhodobého majetku - hmotný, nehmotný a finanční (uvedené náležitosti, výčet). Oceňování dlouhodobého majetku - pořizovací náklady. Péče o d... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví

152x

Majetek podniku

Maturitní otázka zabývající se majetkem podniku provádí nejprve jeho členění. Dále se věnuje oceňování, opotřebení a odpisování majetku nebo inventari... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví


152x

Nepřímé daně

Maturitní otázka nejprve objasňuje základní pojmy spjaté s daněmi a poté se zabývá předmětem, plátci, základem, sazbami, výpočtem nebo zdaňovacím obdo... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví


142x

Účetní doklady

Práce se zabývá dělením účetních dokladů, náležitostmi či vyhotovováním účetních dokladů.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví


142x

Pohledávky

Práce pojednává o vysvětlení, co to jsou závazky a pohledávky, kde se nachází v účtovém rozvrhu. Dále obsahuje výčet a popsání jednotlivých položek, k... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví

139x

Účetní doklady - maturitní téma z účetnictví a ekonomie

Práce obsahuje maturitní téma z ekonomických předmětů. Obsahuje vše podstatné k danému tématu, je jasná a přehledná, bez zbytečností. Autorce poslouži... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví

137x

Účtová třída 2 - Krátkodobý finanční majetek

Práce obsahuje krátkou maturitní otázku z účetnictví na téma účtová třída 2- krátkodobý finanční majetek. Rozebírá peníze na cestě, ceniny, bezhotovos... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví

127x

Vyřazení dlouhodobého majetku

Maturitní téma do účetnictví - vyřazení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku obsahuje základní teorii k tématu a to nejdůležitější účtování při ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví

119x

Závazky

Práce popisuje charakteristiku závazků (co to je, kde je nalezneme),
vyjmenovává Účty krátkodobých závazků (každý jednotlivý účet je popsán a ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví

119x

Maturitní otázky z účetnictví

Práce je souborem 25 maturitních otázek z účetnictví. Zabývá se právní úpravou účetnictví, účetními doklady, oceňováním majetku, evidencí zásob materi... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví

114x
[1]  «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [14]