Seminarky.cz > Maturitní otázky > Účetnictví
Název Goodness Staženo

Právní úprava účetnictví

Práce zpracovává téma právní úpravy účetnictví s tím, že se věnuje hlavně předmětu účetnictví, právním normám a zákonu o účetnictví. Mimo jiné jsou ro... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví

61x

Právní úprava účetnictví, dokumentace, organizace a technika účetnictví

Práce je zaměřena na téma Právní úprava účetnictví, dokumentace, organizace a technika četnictví. V práci najdete veškeré informace týkající se právn... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví, Ekonomie

60x

Maturitní otázka z účetnictví - mzdy

Práce definuje mzdu, věnuje se jejímu výpočtu. Poté se zaměřuje na evidenci zaměstnanců, účtování mezd a druhy pracovních poměrů a činností konaných m... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví

57x

Majetek a zdroje financování podniku

Práce stručně popisuje majetek a zdroje financování podniku. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví

56x

Nepřímé daně

Práce stručně rozebírá nepřímé daně. Zajímá se o spotřební daň a daň z přidané hodnoty. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví

54x

Daňová soustava ČR

Práce vysvětluje pojem daňové evidence, jak se daně člení a na co se vztahují.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví

53x

Účetní dokumentace

Práce obsahuje maturitní otázku z účetnictví na téma účetní dokumentace. Rozebírá právní úpravu, účetní doklady, oběh účetních dokladů, daňové doklady... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví

52x

Rozvahové a výsledkové účty - maturitní otázka

Práce jen velmi stručně definuje jednotlivé typy účtů, přičemž se podrobněji věnuje nákladovým a výsledkovým účtům a uzavírání účtů.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví

49x

Kalkulace a rozpočty

Práce obsahuje nejen základní pojmy týkající se kalkulací a rozpočtů, ale i mnoho příkladů, s kterými lze tuto problematiku lépe pochopit.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví

49x

Rozvaha

Práce je zaměřena na téma Rozvaha. Práce rozebírá aktiva a pasiva, rozvahu a strukturu rozvahy. Na konci práce je uveden příklad. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví

48x
[1]  «  3  4  5  6  7  8  9  10  11  »  [14]