Seminarky.cz > Maturitní otázky > Účetnictví
Název Goodness Staženo

Účetnictví - výpisky ze skript 1

Práce se věnuje 27 okruhům týkajícím se základů účtování a zákonné úpravy účetnictví. V závěru je uvedeno 8 řešených příkladů na praktické účtování. <... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví

47x

Majetek podniku a zdroje krytí majetku - maturitní otázka

Práce formou hesel, ale i souvislého textu vysvětluje základní znaky majetku, jeho členění a jednotlivé způsoby jeho krytí.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví

45x

Účetní dokumentace - maturitní otázka

Maturitní otázka z účetnictví sleduje účetní dokumentaci. Věnuje se její právní úpravě, významu a členění. Uvádí náležitosti, oběh a úschovu účetních ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví

45x

Přímé daně

Práce je zaměřena na téma Přímé daně. Práce obsahuje charakteristiku, popisuje daně důchodové a daně majetkové. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví

44x

Platební styk - maturitní otázka

Jedná se o maturitní otázku z účetnictví zabývající se druhy platebních styků. Nejprve platební styk definuje a poté se věnuje bezhotovostnímu a hotov... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví

43x

Právní předpisy upravující účetnictví - maturitní otázka

Tato maturitní otázka řeší problematiku účetnictví. Věnuje se právním předpisům, které upravují české účetní standardy. Zdůrazňuje důležitost vnitřníc... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví

41x

Základy účetnictví

Práce obsahuje téma z účetnictví jako jsou základy účetnictví, které lze brát jako přípravu k maturitní otázce z účetnictví. Rozebírá způsoby vedení e... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví

41x

Účtování a oceňování zásob

V práci jsou heslovitě charakterizovány rozdíly ve členění zásob a materiálu, dále se věnuje zásobám vlastní výroby, zboží, jejich způsobům účtování, ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví

40x

Základní ekonomické pojmy

Práce obsahuje téma z ekonomie jako je základní ekonomické pojmy. Rozebírá ekonomii, potřeby, statky, služby, spotřebu, výrobu nebo hospodářský proces... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví

40x

Účtování zásob - maturitní otázka

Tato maturitní otázka se zabývá problematikou účtování zásob. Věnuje se členění zásob, a jejich oceňování. Popisuje způsoby účtování materiálu, zboží,... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví

38x
[1]  «  4  5  6  7  8  9  10  11  12  »  [14]