Seminarky.cz > Maturitní otázky > Umění/hudba
Název Goodness Staženo

Kultura starověké Mezopotámie - maturitní otázka

Tato maturitní otázka obsahuje stručný popis architektury v době Mezopotámie.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Umění/hudba

218x

Hudební impresionismus - maturitní otázka

Tato práce se velmi stručně zabývá problematikou hudebního impresionismu. Obsahuje maturitní otázku z hudební výchovy, uvádí souvislosti hudebního imp... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Umění/hudba

215x

Dějiny umění: Klasicismus a empír - maturitní otázka 12/20

Maturitní otázka je zaměřena na klasicistní umění a empír v Evropě. Nejprve se soustředí na základní znaky a podává stručný přehled o památkách archit... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Umění/hudba

208x

Dějiny umění: České umění mezi válkami - maturitní otázka 18/20

Maturitní otázka se věnuje českému umění mezi světovými válkami. Všímá si projevů v architektuře, sochařství, malířství i v uměleckém řemesle, včetně ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Umění/hudba

201x

Dějiny umění: Gotický sloh v Českých zemích - maturitní otázka 8/20

Práce stručně zobrazuje vývoj, rysy a významná díla gotické architektury, sochařství a malířství na území Českých zemí. Gotická architektura je pojedn... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Umění/hudba

189x

Dějiny umění: Funkcionalismus ve světě a Českých zemích - maturitní otázka 19/20

Maturitní otázka ve zkratce představuje umění v období funkcionalismu ve světě i v českých zemích. Uvádí jeho obecné znaky, seznamuje s hlavními předs... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Umění/hudba

175x

Kultura starověkého Egypta - maturitní otázka

Maturitní otázka uvádí téma kultura středověkého Egypta. Nejdříve se věnuje architektuře. Seznamuje nejen s typy pyramid, kdy nejznámější z nich popis... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Umění/hudba

155x

Pravěké umění - maturitní otázka 2/13

Vznik umění v širším slova smyslu, příchod homo sapiens. Paleolit - jeskynní malby, sošky, drobné zdobené předměty a šperky, Altamira, Pindal, Lascaux... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Umění/hudba

137x

Klasicismus, romantismus a realismus v Evropě - maturitní otázka 12/13

Jedná se o vypracovnaou maturitní otázku z dějin umění, která obsahuje základní charakteristiky jednotlivých stylů z pohledu aruchtektury, sochařství,... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Umění/hudba

119x

Futurismus, dadaismus, surrealismus - maturitní otázka 6/13

Charakteristika futurismu, jeho východiska, co popíral, co propagoval, základní znaky, zástupci: Umberto Boccioni, Gino Severini, Giacomo Balla, Carlo... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Umění/hudba

104x
«  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »