Seminarky.cz > Maturitní otázky > Umění/hudba

Maturitní otázky umění/hudba

Název Goodness Staženo

Dějiny výtvarného umění - pravěk

... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Umění/hudba

883x

Realismus - dějiny výtvarného umění

.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Umění/hudba

782x

Dějiny umění - maturitní otázky

Jedná se o vypracované maturitní otázky z dějiny umění, které postupně představují jednotlivá období. U některých okruhů dochází k jejich propojení (n... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Umění/hudba

617x

Dějiny umění: Egypt a Mezopotámie - maturitní otázka 2/20

Maturitní otázka se zaměřuje na umění v Egyptě a Mezopotámii. Nejprve se soustředí na Egypt, podává stručný přehled dynastií, všímá si jejich písma a ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Umění/hudba

396x

Gotická architektura - maturitní otázka 7/13

Charakteristika dobové situace - vznik prvních národních států, feudálové, měšťanstvo, papežské schizma, rozkol v církvi a pokusy o její nápravu. Term... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Umění/hudba

380x

Románské umění a gotika - maturitní otázka 3/3

Jedná se heslovitý popis románského období a gotiky spolu s představením hlavních památek a umělců z oblastí architektury, sochařství a malířství. Pře... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Umění/hudba

310x

Dějiny umění: Pravěk - maturitní otázka 1/20

Práce heslovitě informuje o klíčových momentech dějin umění v období pravěku. Přehledným způsobem seznamuje s výkony na poli sochařství, malířství, ar... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Umění/hudba

286x

Dějiny umění: Řecká antická kultura a egejské kultury - maturitní otázka 3/20

Práce ve stručnosti postihuje znaky a vývoj umění v prostředí egejských kultur a antickém Řecku. Po přiblížení umění egejských kultur charakterizuje g... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Umění/hudba

256x

Flexotisk vs. hlubotisk

Jedná se o zpracovanou maturitní otázku z tiskových technik. Konkrétně je v práci popsán rozdíl mezi dvěma tiskovými technikami - flexotiskem a hlubot... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Umění/hudba

249x

Klasicismus a empír ve výtvarném umění - maturitní otázka 2/3

Maturitní otázka se věnuje klasicismu a empíru ve výtvarném umění. Po charakteristice a hlavních znacích obou slohů se zaměřuje na sochařství, malířst... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Umění/hudba

241x
1  2  3  4  5  6  7  8  »