Seminarky.cz > Maturitní otázky > Umění/hudba

Maturitní otázky umění/hudba

Název Goodness Staženo

Dějiny výtvarného umění - pravěk

... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Umění/hudba

1108x

Realismus - dějiny výtvarného umění

.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Umění/hudba

951x

Dějiny umění: Egypt a Mezopotámie - maturitní otázka 2/20

Maturitní otázka se zaměřuje na umění v Egyptě a Mezopotámii. Nejprve se soustředí na Egypt, podává stručný přehled dynastií, všímá si jejich písma a ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Umění/hudba

874x

Dějiny umění: Pravěk - maturitní otázka 1/20

Práce heslovitě informuje o klíčových momentech dějin umění v období pravěku. Přehledným způsobem seznamuje s výkony na poli sochařství, malířství, ar... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Umění/hudba

788x

Dějiny umění - maturitní otázky

Jedná se o vypracované maturitní otázky z dějiny umění, které postupně představují jednotlivá období. U některých okruhů dochází k jejich propojení (n... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Umění/hudba

704x

Gotická architektura - maturitní otázka 7/13

Charakteristika dobové situace - vznik prvních národních států, feudálové, měšťanstvo, papežské schizma, rozkol v církvi a pokusy o její nápravu. Term... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Umění/hudba

527x

Dějiny umění: Řecká antická kultura a egejské kultury - maturitní otázka 3/20

Práce ve stručnosti postihuje znaky a vývoj umění v prostředí egejských kultur a antickém Řecku. Po přiblížení umění egejských kultur charakterizuje g... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Umění/hudba

495x

Románské umění a gotika - maturitní otázka 3/3

Jedná se heslovitý popis románského období a gotiky spolu s představením hlavních památek a umělců z oblastí architektury, sochařství a malířství. Pře... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Umění/hudba

435x

Dějiny umění: Impresionismus, postimpresionismus, symbolismus - maturitní otázka 15/20

Práce seznamuje s projevy impresionismu, postimpresionismu a symbolismu ve výtvarném umění a jmenuje jejich významné představitele a díla. Krátce char... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Umění/hudba

428x

Dějiny umění: Rané křesťanství, Byzanc, islám - maturitní otázka 5/20

Práce se ve zkratce, ale přehledně věnuje vývoji umění v podmínkách rané křesťanské, byzantské a islámské společnosti. Předkládá vždy základní informa... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Umění/hudba

423x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [10]