Seminarky.cz > Maturitní otázky > Umění/hudba
Název Goodness Staženo

Romantismus a realismus v Čechách - maturitní otázka 13/13

Jedná se o zpracovanou maturitní otázku na dějiny umění. Práce uvádí základní charakteristiku daných období a představuje také jeho hlavní představite... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Umění/hudba

64x

Expresionismus - maturitní otázka 1/13

Výklad o expresionismu: charakteristika, reakce českých umělců na Munchovu výstavu. Osma - Emil Filla, Bohumil Kubišta, Vincenc Beneš, Otakar Kubín, A... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Umění/hudba

55x

Gotické malířství - maturitní otázka 8/13

Jak vznikl název gotika, jak se na ni lidé dívali v minulosti. Cíle staveb a zobrazování - vztah k pozemskému a mystice, znaky, náměty, techniky. Popi... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Umění/hudba

55x

Starověké Řecko- maturitní otázka 3/3

Jedná se o vypracovanou maturitní otázku z umělecké střední školy, která se věnuje popisu vývoje umění ve starověkém Řecku z pohledu sochařství, malíř... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Umění/hudba

50x

Estetika Impresionismu, neoimpresionismu, postimpresionismu, symbolismus, secese, fauvismu - maturitní otázka 1/3

Text obsahuje základní údaje o uměleckých směrech jako impresionismu, neoimpresionismu, postimpresionismu, symbolismus, secese a fauvismu. Opominuti n... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Umění/hudba

48x

Umění starověké Mezopotámie

Práce se zabývá uměním starověké Mezopotámie. Věnuje se periodizaci, v rámci které uvádí základní rysy prehistorického období, doby Sumerů, Akkadské ř... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Umění/hudba

48x

Barokní umění

Baroko - časové vymezení, dva směry, znaky, periodizace. Architektura - barokní chrámy, barokní zámek, vrcholní architekti. Sochařství - charakteristi... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Umění/hudba

46x

Gotické sochařství - maturitní otázka 11/13

Maturitní otázka na téma gotického sochařství, která představuje jeho základní charakteristiku. Práce je zaměřena hlavně na italské prostředí a podrob... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Umění/hudba

46x

Gotika u nás a v Evropě - maturitní otázka 2/3

Jedná se o vypracovanou maturitní otázku z dějin umění, která se věnuje gotickému slohu ve všech oblastech lidské umělecké tvorby - architektura, malí... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Umění/hudba

46x

Románské umění - maturitní otázka 10/13

Zpracovaná maturitní otázka se zaměřením na románské umění z pohledu malířství, sochařství a architektury. Práce je v úvodu psaná spíše formou eseje n... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Umění/hudba

40x
«  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »