Seminarky.cz > Maturitní otázky > Umění/hudba
Název Goodness Staženo

Vývoj architektury ve 20. století - maturitní otázka

Maturitní otázka seznamuje s vývojem architektury ve 20. století. V několika bodech charakterizuje tehdejší směry, u některých uvádí hlavní představit... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Umění/hudba

8x

Dějiny umění: Evropské umění 18. století - maturitní otázka 11/20

Tématem maturitní otázky je evropské umění 18. století. V úvodní části krátce popisuje současnou společenskou situaci a seznamuje s charakteristickými... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Umění/hudba

7x

Řecké antické umění

Maturitní otázka z dějin kultury na téma umění starověkého Řecka. Maturitní otázka zpracovává ˇřecké antické umění. Rozepisuje se o periodizaci, chara... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Umění/hudba

7x

Umění starověkého Egypta

Maturitní otázka z dějin kultury na téma starověký Egypt Maturitní otázka rozepisuje Egypt jeho periodizaci, píše se dále o bozích a posmrtném životě,... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Umění/hudba

7x

Umělecké směry od klasicismu po secesi - maturitní otázka

Tato maturitní otázka popisuje umělecké směry. Velmi povrchně informuje nejen o světovém klasicismu, empíru, romantismu u nás i ve světě a biedermeie... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Umění/hudba

5x

Intervaly a akordy - maturitní otázka

Maturitní otázka seznamuje s intervalovým systémem. Heslovitě popisuje jednotlivé akordy. Zabývá se zejména kvintakordy a obraty, septakordy a obraty,... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Umění/hudba


5x

Dějiny umění: Secese a moderna - maturitní otázka 16/20

Práce postihuje podoby a představitele secese a moderny v architektuře, sochařství, malířství a užitém umění a zvláštní pozornost věnuje jejich projev... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Umění/hudba

5x

Baroko a Rokoko

Maturitní otázka z dějin kultury na téma baroko a rokoko s obrázky děl daných autorů. Maturitní otázka se zabývá barokem a rokokem a popisuje dále soc... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Umění/hudba

5x

Dějiny umění: Baroko - maturitní otázka 10/20

Maturitní otázka seznamuje s uměním období baroka. Uvádí jeho obecné znaky, podrobněji se rozepisuje o jeho projevech v Evropě, Itálii a na našem územ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Umění/hudba

4x

Etruské umení

Maturitní otázka z dějin kultury na téma etruské umění. Maturitní otázka se zabývá Etruský uměním. Rozepisuje se o periodizaci, hrobech, architektuře... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Umění/hudba

4x
«  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »