Název Goodness Staženo

Černá Afrika - maturitní otázka 14/27

Maturitní otázka seznamuje s oblastí Černá Afrika. Nejprve ji rozčleňuje na západní, střední, východní a jižní Afriku. Každou oblast blíže charakteriz... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis

8x

Evropské Středomoří - maturitní otázka 25/27

Cílem této práce je podat přehled o zemích ve Středomoří, kam autor řadí Itálii, Řecko a bývalé země Jugoslávie. U jednotlivých zemí uvádí jejich zákl... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis

8x

Německo, Rakousko, Švýcarsko - maturitní otázka 26/27

Maturitní otázka představuje tři vyspělé evropské státy – Německo, Rakousko a Švýcarsko. Uvádí jejich základní geografické údaje, věnuje se obyvatelst... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis

8x

Atmosféra, hydrosféra, pedosféra, biosféra - maturitní otázka

Maturitní otázka zpracovává následující témata ze zeměpisu - atmosféra, hydrosféra, pedosféra a biosféra. Obsahuje základní definice a dělení typů oba... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis

8x

Zeměpis - Balkán, Jugoslávie

Otázka se zaměřuje na problematiku Jugosloávie a dnešního Balkánu. Rozebírá historii daného regionu, současnou situaci, příčiny a důsledky války v Jug... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis

8x

Doprava a turistický ruch ČR - maturitní otázka 2/15

První část maturitní otázky se zabývá dopravou v České republice. Charakterizuje její jednotlivé typy, popisuje jejich využití a specifikuje jejich vý... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis

7x

MO č. 9: Sekundární a terciární sektor světového hospodářství

Rozebraná maturitní otázka pojednává celkově o sekundéru a terciéru. Zabývá se zde světovým hospodářstvím jako takovým a jeho stručným vývojem. Dále r... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis

7x

Stavba a složení Země - maturitní otázky ze zeměpisu

Tato práce obsahuje vypracované maturitní otázky ze zeměpisu pro gymnázia. Zabývá se stavbou a složením Země. Věnuje se geografii Berouna a popisuje v... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis

6x

Atmosféra - maturitní otázka 4/27

Maturitní otázka je zaměřena na atmosféru, tedy tzv. plynný obal Země. Popisuje její složení, vrstvy a jejich vlastnosti. Uvádí nejdůležitější meteoro... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis

6x

Hydrosféra - maturitní otázka 5/8

Maturitní otázka se zabývá hydrosférou, tedy vodním obalem země. Vyjmenovává typy vod, které hydrosféru tvoří, a definuje základní pojmy související s... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis

6x
[1]  «  6  7  8  9  10  11  12  13  14  »  [18]