Maturitní otázky zeměpis

Název Goodness Staženo

Kartografie - maturitní otázka 6/15

Tato maturitní otázka se zabývá kartografií. Vysvětluje samotný pojem a zachycuje druhy kartografického zobrazení na mapách. Přestavuje základní rozdí... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis

976x

Krajina a životní prostředí. Přírodní a civilizační rizika - maturitní otázka

Tato maturitní otázka uvádí téma krajina a životní prostředí. Nejdříve definuje základní pojmy spojené s daným tématem, poté heslovitě popisuje geosys... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis

581x

Atmosféra - maturitní otázka 7/15

V této maturitní otázce jsou představeny informace o atmosféře z pohledu podnebí, počasí, skleníkového efektu a ozónové vrstvy. Krátce se zmiňuje i o ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis

515x

Subsaharská Afrika - maturitní otázka 7/13

Maturitní otázka ze zeměpisu pojednává o Subsaharské Africe. Charakterizuje tento region, věnuje se jeho přírodním podmínkám, obyvatelstvu, historii i... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis

467x

Maturitní otázky ze zeměpisu

Práce obsahuje vypracované otázky ze zeměpisu. Otázky kolísají v rozsahu jedné strany až desítky stran. Práce je doprovázena schématy.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis

451x

Surovinové zdroje, jejich význam a rozmístění - maturitní otázka 6/13

Maturitní otázka stručně zkoumá surovinové zdroje, které klasifikuje. Všímá si energetických zdrojů. Rozebírá úlohy rud v ekonomice i rozmístění jejic... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis

434x

Ruská federace - maturitní otázka 8/13

Jedná se o vypracovanou maturitní otázku ze zeměpisu, která v heslech představuje základní informace o Ruské federaci, jako je rozloha, klimatické pod... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis

387x

Pedosféra - maturitní otázka 1/15

Práce se zabývá půdním obalem Země, neboli pedosférou. Vyjmenovává půdní složky, rozlišuje čtyři druhy půdy v závislosti na velikosti obsažených částe... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis

380x

Jihovýchodní Evropa

Prezentace zpracovává maturitní otázku ze zeměpisu na téma jihovýchodní Evropa. Uvádí její státy a stručně popisuje místní povrch, podnebí, vodstvo, z... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis

374x

Střední Asie a Zakavkazko - maturitní otázka 4/13

Jedná se o vypracovanou maturitní otázku, která se věnuje představení základních vlastnosti Střední Asie a Zakavkazka spolu se stručným představením j... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis

343x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [15]