Název Goodness Staženo

Spolková republika Německo - maturitní otázka

Práce se zabývá Spolkovou republikou Německo. Rozebírá ji z hlediska administrativního členění,
obyvatelstva, sídelní struktury, ekonomické dif... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis

54x

Litosféra

Práce stručně popisuje téma litosféra. Rozebírá zemskou kůru, litosférické desky, pevniny, endogenní pochody nebo exogenní pochody. Vše je doplněno o ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis

42x

Geografie průmyslu - maturitní otázka 11/27

Otázka zpracovává téma průmysl. V úvodní části poukazuje na významnost tohoto výrobního odvětví a věnuje se jeho členění. Poté se blíže soustředí na j... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis

35x

Severní Amerika - maturitní otázka 18/27

Maturitní otázka ze zeměpisu představuje Severní Ameriku z hlediska přírodních podmínek, kdy seznamuje s vodstvem a klimatickými podmínkami. Poté inf... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis

33x

Povrch Země - maturitní otázka

Tato maturitní otázka se věnuje popisu povrchu Země. Je členěna na 4 části - litosféru, georeliéf, pedosféru a biosféru. Každá s nich problematiku str... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis

32x

Jižní a Jihovýchodní Asie - maturitní otázka 16/27

Maturitní otázka se věnuje území jižní a jihovýchodní Asie. Uvádí jejich základní charakteristiku, informuje o jejich přírodních podmínkách, obyvatels... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis

32x

Atmosféra - maturitní otázka

Tato maturitní otázka se věnuje problematice atmosféry. Popisuje její stavbu, složení a všeobecný oběh. Zabývá se jejím vlivem na podnebí, počasí, vzn... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis

31x

Hydrosféra - maturitní otázka

Tato maturitní otázka se zabývá problematikou hydrosféry. Popisuje děje ve světovém oceánu, slanost, teplotu i pohyb jeho vody. Poté se věnuje vodě na... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis

31x

Geografie dopravy - maturitní otázka 12/27

Otázka se zabývá dopravou, její charakteristikou a členěním, rozlišuje mezi pevninskou, vodní a leteckou dopravu. O těchto typech blíže informuje, dál... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis

29x

Geografie jako věda, Země - maturitní otázky

Tato práce se věnuje maturitním otázkám z geografie. Zabývá se tématy jako je obecné geografie, Země a zemský povrch. Úvodní téma popisuje geografii j... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis

27x
[1]  «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [18]