Název Goodness Staženo

Rusko, Střední Asie a Zakavkazsko - maturitní otázka 21/27

Tato maturitní otázka charakterizuje státy Střední Asie, Rusko a Zakavkazsko. U jednotlivých zemí uvádí jejich základní informace o povrchu, podnebí, ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis

17x

Geografie

... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis

16x

Hospodářsko-politický přehled postkomunistických zemí - maturitní otázka

Maturitní otázka se zabývá hospodářsko-politickým přehledem postkomunistických zemí. Popisuje přeměnu hospodářství a společnosti jako takové, věnuje s... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis

16x

Geografie služeb a cestovního ruchu

Vypracovaná maturitní otázka zabývající se službami, cestovním ruchem (druhy cr, předpoklady k cr) + hlavními oblastmi cestovního ruchu.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis

16x

Geografie Velké Británie - maturitní otázka

Seminární práce se zabývá zeměpisnými a průmyslovými podmínkami Velké Británie. Věnuje se současným problémům, které zemi trápí. Uvádí základní geogra... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis


15x

Kartografie a vybrané státy - maturitní otázky ze zeměpisu

Tato práce obsahuje vypracované maturitní otázky ze zeměpisu pro gymnázia. Zabývá se vývojem geografie. Heslovitou formou popisuje tvar a velikost Zem... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis

14x

Střední a východní Evropa - maturitní otázka 27/27

Maturitní otázka seznamuje se státy střední a východní Evropy. U jednotlivých zemí uvádí jejich základní geografické informace, věnuje se povrchu, oby... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis

14x

Hospodářství České republiky - maturitní otázka 9/15

Maturitní otázka se zabývá hospodářstvím České republiky. Velmi stručně si všímá jeho vývoje ve 20. století, zmiňuje se o stavu zahraniční bilance obc... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis

14x

Čína - maturitní otázka 10/13

Maturitní otázka ze zeměpisu pojednává o Číně. Po základních informacích o tomto státu se věnuje postavení Číny ve světě, poloze a přírodních podmínká... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis

12x

Geografie obyvatelstva a sídel - maturitní otázka 4/15

Maturitní otázka zpracovává téma geografie obyvatelstva a sídel. Informuje o vývoji počtu obyvatelstva na Zemi a hustotě jejího zalidnění. Zabývá se d... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis

12x
[1]  «  4  5  6  7  8  9  10  11  12  »  [18]