Název Goodness Staženo

Český jazyk: Podstatná a přídavná jména - výukový list 3/16

Přehledný výukový list srozumitelným způsobem objasňuje skloňování podstatných jmen a užívání přídavných jmen v českém jazyce. Ukazuje vzory skloňován... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština, Profi práce

157x

Test z literatury

Práce obsahuje test z literatury na téma májovci, ruchovci, lumírovci a svět. lit. 1. poloviny 20 století. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština

157x

Český jazyk: Slovesa II a ostatní slovní druhy - výukový list 6/16

Přehledný výukový list probírá funkce, členění a pravidla užívání sloves a neohebných slovních druhů v českém jazyce. Výklad je doplněn příklady. Vhod... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština, Profi práce

150x

Český jazyk: Lexikologie II, slovostavba - výukový list 14/16

Přehledný výukový list srozumitelným způsobem objasňuje problematiku významu a tvoření slov v českém jazyce. Výklad je doplněn příklady. Vhodné jak pr... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština, Profi práce

150x

Český jazyk: Zájmena, číslovky - výukový list 4/16

Přehledný výukový list objasňuje typy, funkce a užívání zájmen a číslovek v českém jazyce. Výklad je doplněn příklady. Vhodné jak pro opakování, tak p... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština, Profi práce

148x

Český jazyk: Grafická stránka jazyka - výukový list 12/16

Přehledný výukový list srozumitelným způsobem objasňuje základní pravopisné jevy českého jazyka. Vhodné jak pro opakování, tak pro získávání nových po... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština, Profi práce

145x

Teorie k ústní maturitní zkoušce z ČJ - 1.část

Jedná se o teorii, kterou je třeba znát k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka. Soubor je graficky a tedy přehledně zpracován do kartiček.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština

140x

Český jazyk: Zvuková stránka jazyka - výukový list 11/16

Přehledný výukový list srozumitelnou formou předkládá pojmy a poznatky z oblasti zvukové stránky českého jazyka. Výklad je doplněn příklady. Vhodné ja... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština, Profi práce

133x

Český jazyk: Obecné poznatky o jazyce II - výukový list 10/16

Přehledný výukový list sleduje vývoj českého jazyka a jeho současné tendence. Výklad je doplněn příklady. Vhodné jak pro opakování, tak pro získávání ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština, Profi práce

124x

Česká meziválečná próza

Česká meziválečná próza zpracovaná jako maturitní okruh. Dílo popisuje například Čapka, Poláčka, Vančuru, Havlíčka a Olbrachta. Soubor také obsahuje h... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština

105x
«  1  2  3  4  »