Název Goodness Staženo

Matematika: Kuželosečky III - výukový list 23/29

Přehledný výukový list srozumitelnou formou objasňuje způsoby vyšetřování vzájemné polohy přímky a kuželosečky. Dodává také přehled rovnic analytické ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Matematika, Profi práce

188x

Matematika: Statistika - výukový list 27/29

Přehledný výukový list srozumitelnou formou seznamuje se základy statistiky. Výklad je doplněn příklady. Vhodné jak pro opakování, tak pro získávání n... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Matematika, Profi práce

184x

Matematika: Planimetrie II - výukový list 15/29

Přehledný výukový list charakterizuje základní geometrické útvary jako množiny všech bodů dané vlastnosti a popisuje operace s nimi v rovině. Vhodné j... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Matematika, Profi práce

180x

Matematika: Goniometrické funkce I - výukový list 8/29

Přehledný výukový list srozumitelnou formou přibližuje základní pojmy spjaté s goniometrickými funkcemi a seznamuje s jejich vlastnostmi. Vhodné jak p... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Matematika, Profi práce

177x

Matematika: Funkce I - výukový list 5/29

Přehledný výukový list seznamuje se základními pojmy z oblasti funkcí a jejich vlastnostmi. Výklad je doplněn příklady. Vhodné jak pro opakování, tak ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Matematika, Profi práce

176x

Matematika: Funkce II - výukový list 6/29

Přehledný výukový list vymezuje lineární, kvadratické a lineární lomené funkce a seznamuje s jejich vlastnostmi. Vhodné jak pro opakování, tak pro zís... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Matematika, Profi práce

171x

Matematika: Další typy rovnic - výukový list 13/29

Přehledný výukový list srozumitelnou formou uvádí do problematiky exponenciálních, logaritmických a goniometrických rovnic i trigonometrie. Výklad je ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Matematika, Profi práce

162x

Matematika: Kuželosečky II - výukový list 22/29

Přehledný výukový list se věnuje vymezením, rovnicím a vlastnostem paraboly a hyperboly. Vhodné jak pro opakování, tak pro získávání nových poznatků. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Matematika, Profi práce

160x

Matematika: Funkce III - výukový list 7/29

Přehledný výukový list vymezuje mocninné, exponenciální a logaritmické funkce a přináší soupis jejich vlastností. Zároveň nabízí úvod do problematiky ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Matematika, Profi práce

159x

Matematika: Kvadratické rovnice - výukový list 11/29

Přehledný výukový list srozumitelnou formou objasňuje základní pojmy a operace z oblasti kvadratických rovnic. Výklad je doplněn příklady. Vhodné jak ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Matematika, Profi práce

158x
«  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »