Název Goodness Staženo

Analytická geometrie II.

Práce se zaměřuje na analytickou geometrii. Ve druhé části se zabývá přímkou v rovině, vzájemnými polohami v rovině a nakonec metrickými vlastnostmi v... (detail)

Typ školy:

Kategorie: Matematika, Profi práce

0x

Diferenciální a integrální počet I.

Práce se zaměřuje na diferenciální a integrální počet. V první části je definována limita a spojitost. Dále poukazuje na výpočty limit a nakonec se za... (detail)

Typ školy:

Kategorie: Matematika, Profi práce

0x

Funkce II.

Práce se zaměřuje na funkce. Ve druhé části jsou popisovány různé druhy funkcí jako jsou lineární, kvadratická a lineárně lomená funkce. První část na... (detail)

Typ školy:

Kategorie: Matematika, Profi práce

0x

Funkce I.

Práce se zaměřuje na funkce. Tato první část vysvětluje základní pojmy, co je to složená funkce a vlastnosti funkcí. Druhou část naleznete detail)

Typ školy: ZŠ

Kategorie: Profi práce, Matematika

0x

Funkce III.

Práce obsahuje funkce. Ve třetí části jsou vysvětleny mocninné funkce, exponenciální funkce, logaritmy a jejich vlastnosti.... (detail)

Typ školy:

Kategorie: Profi práce, Matematika

0x

Goniometrické funkce II.

Práce se zabývá goniometrickými funkcemi. Druhá část se zaměřuje na určování hodnot goniometrických funkcí a různé vzorce pro goniometrické funkce. Pr... (detail)

Typ školy: ZŠ

Kategorie: Matematika, Profi práce

0x

Lineární rovnice

Práce obsahuje lineární rovnice. Nejprve vysvětluje základní pojmy jako jsou rovnice, množina řešení rovnice a zkouška. Dále popisuje lineární rovnice... (detail)

Typ školy:

Kategorie: Matematika, Profi práce

0x

Kvadratické rovnice

Práce se zabývá kvadratickými rovnicemi. Nejprve popisuje základní kvadratické rovnice a vztahy mezi kořeny kvadratických rovnic. Poté popisuje kvadra... (detail)

Typ školy:

Kategorie: Matematika, Profi práce

0x

Nerovnice

Práce se zaměřuje na nerovnice. Nejprve rozebírá základní pojmy jako jsou kořeny a zkouška. Poté se zabývá lineárními nerovnicemi, lineárními nerovnic... (detail)

Typ školy:

Kategorie: Profi práce, Matematika

0x

Další typy rovnic

Práce se zabývá dalšími typy rovnic. Popisuje exponenciální rovnice, logaritmické rovnice, goniometrické rovnice a nakonec trigonometrii.... (detail)

Typ školy:

Kategorie: Matematika, Profi práce

0x
«  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »