Název Goodness Staženo

Starověká literatura

Stručný přehled literatury Starověku... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura

25x

Světové drama 1. poloviny 20.století

Tento studijní text je úvodem do problematiky dějin světového divadla. Formou velmi stručných hesel informuje nejen o dramatu ve středověku, v období ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura

23x

Antická literatura

Antická literatura: Řecká literatura - Ilias, Odysea, lyrická poezie – Sapfó, Anakreon, bajky, drama – tragédie – Aischylos (Oresteia), Sofoklés (Král... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura

23x

Česká literatura - od pravěku až do poezie v první polovině 20.st

V práci jsou formou heslovitých poznámek charakterizována jednotlivá období, jejich periodizace, typy literatury, které vznikaly a jejich témata. Prác... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura

23x

Středověká literatura

... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura

22x

Literární moderna ve světě a u nás

Práce se zabývá literární modernou ve světě i u nás. Po krátkém vylíčení situace 90. let 19. století je uveden výčet soudobých směrů s krátkou charakt... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura

22x

Renesance - literatura

Práce vymezuje pojem renesance. Konkrétně jde o renesanci v Itálii, Španělsku, Anglii, Francii a Holandsku. Jsou zde zmíněni zástupci jednotlivých zem... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura

21x

Středověká literatura u nás a v Evropském kontextu

Práce seznamuje se středověkou literaturou u nás a v Evropském kontextu, vyjmenovává nejznámější autory té doby, jejich díla, aktuální žánry a charakt... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština, Literatura

21x

Světové a české literární baroko

Historické pozadí baroka, španělské baroko - Barca, anglické baroko - J. Donne, J. Milton (Ztracený ráj), italské baroko - Tasso, Goldoni, německé ba... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura

20x

Český jazyk a literatura pro 1.a 2. ročník SOŠ

Jedná se o přepis zápisků z hodin literatury a českého jazyka ze střední odborné školy a to pro 1. a 2. ročník. Zápisky byly dělané podle přímého výkl... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura

17x
[1]  «  3  4  5  6  7  8  9  10  11  »  [13]