Název Goodness Staženo

Vitalismus, civilismus, futurismus, Buřiči/ struktura literárního díla

... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura

15x

Renesance a humanismus

Renesance v Evropě - počátek, charakteristika. Italská literatura: Dante Alighieri - Božská komedie, Petrarca - sonety, Boccaccio - Dakameron. Francou... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura

14x

Český jazyk a literatura pro 3. a 4. ročník SOŠ

Jedná se o přepis zápisků z hodin literatury a českého jazyka ze střední odborné školy a to pro 3. a 4. ročník. Zápisky byly dělané podle přímého výkl... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura

14x

Středověká literatura

Práce vymezuje epochu středověku. Stručně charakterizuje typické žánry této doby. Jde např. o rytířský hrdinský epos, legendu, officium, kroniky, nábo... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura

13x

Světová literatura 1. poloviny 20. století

Práce se zabývá francouzskou, americkou a ruskou literaturou 1. poloviny 20. století na pozadí soudobých uměleckých směrů. Úvod patří charakteristice ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura

12x

Ústní lidová slovesnost

Práce se stručně zabývá ústní lidovou slovesností. Charakterizuje ji, uvádí její rysy i nejčastější témata. Všímá si jednotlivých druhů a žánrů ústní ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura

12x

Staroveka literatura

Práce se zabývá nejstaršími dochovanými literárními památkami. Vysvětluje pojem literatura, dále zmiňuje Epos o Gilgamešovi, Starý zákon. Dalším obdob... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura

9x

Žánry a struktura literárního díla

Formou stručných odrážek se práce zabývá druhy literárních žánrů a celkově strukturou literárního díla. Věnuje se detailně jednotlivým epickým, lyrick... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura

8x

Realismus a naturalismus v Evropě

... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura

7x

Americká próza první poloviny 20.století

Práce obsahuje popis americké prózy první poloviny 20. století. Popisuje pět autorů jako jsou například E. Hemingway, J. Steinbeck nebo H. Miller.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura

7x
[1]  «  4  5  6  7  8  9  10  11  12  »  [13]