Seminarky.cz > Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace

Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace

Ulice: Žižkova 1818

Město: Karviná - Hranice

Typ školy:

Název Goodness Staženo

Měření závitů - laboratorní protokol

Tento laboratorní protokol se zabývá měřením závitů. Obsahuje souhrnnou kontrolu rozměru závitu daného šroubu. Na základě zadání zjišťuje střední prům... (detail)

Typ školy: SŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Průmyslová škola

49x

Návrh kotoučového nože - protokol

Tento protokol řeší návrh vnějšího kotoučového nože pro výrobu součásti dle obr.,která je zhotovena z konstrukční oceli 11 600. Obrábět se bude na sou... (detail)

Typ školy: SŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Průmyslová škola

34x

Měření nepřímá - laboratorní protokol

Jedná se o zpracovaný protokol z laboratorního cvičení, jehož zadáním bylo nejprve Pasametrem zkontrolovat dobrou a zmetkovou stranu válečkového kalib... (detail)

Typ školy: SŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Průmyslová škola

27x

Délková měření přímá - laboratorní protokol

Jedná se o vypracovaný laboratorní protokol, přičemž zadáním bylo pomocí posuvného měřítka změřit rozměry dané součásti, stanovit chybu měřidla a chyb... (detail)

Typ školy: SŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Průmyslová škola

23x

Měření povrchové tvrdosti materiálů pomocí statických a dynamických zkoušek tvrdosti - laboratorní protokol

Tento protokol je záznamem zjišťování povrchové tvrdosti materiálů vzorků statickými (dle Vickerse a Rockwella) a dynamickými metodami (kladívkem Pold... (detail)

Typ školy: SŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Průmyslová škola

22x

Kontrola přesnosti obrábění soustruhu - laboratorní protokol

Tento laboratorní protokol obsahuje komplexní kontrolu přesnosti obrábění soustruhu. Na základě zadání nejen proměřuje přesnost ustavení hrotového sou... (detail)

Typ školy: SŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Průmyslová škola

20x

Měření úhlů - laboratorní cvičení

Laboratorní protokol se zabývá měřením úhlů, které se nacházejí na měřených součástech různými typy měřidel používaných ve strojírenské praxi. Smyslem... (detail)

Typ školy: SŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Průmyslová škola

18x

Délková měření příma - měření mikrometrem - laboratorní protokol

Jedná se o vypracovaný protokol z laboratorního cvičení, jehož zadáním bylo změřit vnitřní a vnější rozměr daných součástí a naměřené hodnoty zpracova... (detail)

Typ školy: SŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Průmyslová škola

17x

Uložení hřídele převodovky - protokol

Práce obsahuje zadání úkolu uložení hnaného hřídele jednostupňové převodovky v kuličkový ložiskách.Tento protokol řeší uložení hnaného hřídele jednost... (detail)

Typ školy: SŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Průmyslová škola

12x

Měření napětí a proudu - laboratorní protokol

Tento laboratorní protokol se zabývá měřením proudu žárovky s kovovým vláknem a s uhlíkovým vláknem při různých hodnotách napětí od 20 V do 220 V. Z ... (detail)

Typ školy: SŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Průmyslová škola

11x
«  1  2  3  4  5  6  »