Maturitní otázky dějepis

Název Goodness Staženo

Dějiny Římské říše, Řím – centrum vyspělé civilizace, počátky křesťanství

Podrobně vypracovaná otázka z dějin Římské říše a počátků křesťanství, která ve svém zpracování pokrývá období od počátku osidlování Apeninského poloo... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

88x

Maturitní otázky z dějepisu

Tyto maturitní otázky jsou vypracovány formou stručných, ale obsáhlých a kvalitních poznámek. Orientaci v jednotlivých okruzích velmi usnadňuje přehle... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

397x

Poválečné uspořádání světa - výpisky

Formou výpisků je v práci popsáno celosvětové uspořádání světa v rozmezí let 1918 až 1936. Pozornost je zaměřena nejen na události světového měřítka, ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

48x

Francie za Napoleona III. - maturitní otázka

Jedná se o zpracovanou maturitní otázku z oblasti dějin Francie s konkrétním zaměřením na polovinu 19. století, který je spojen s císařstvím Napoleona... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

13x

Dějepis - soubor maturitních otázek

Tato práce obsahuje vypracovaný soubor maturitních otázek do dějepisu pro gymnázia. Formou hesel a odrážek se dotýká všech důležitých témat české a sv... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

287x

Československo v období po 2. světové válce až do šedesátých let 20. století

Maturitní otázka z dějepisu velmi obsáhle, ale zároveň přehledně a srozumitelně zpracovává téma československých dějin po druhé světové válce až do ob... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

6x

Vznik a vývoj USA do konce 20. století

Velmi obsáhlá, ale zároveň srozumitelně vypracovaná maturitní otázka zachycuje historii Spojených států amerických od doby prvního osídlení a objevení... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

8x

Průmyslová revoluce a sjednocení Německa a Itálie

Práce, která je vhodná jako vypracování maturitní otáky z oblasti historie novověku. V práci jsou zmíně tato jména: William Harvey, Francis Bacon, Ren... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

483x

Dějiny starověkého Řecka, athénská demokracie a kulturní odkaz

Velmi podrobně zpracovaná otázka z antického Řecka z pohledu historického vývoje. Pokrývá celou epochu od vzniku až po ovládnutí Egypta Římany. Lze vy... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

61x

První světová válka - maturitní otázka 10/15

Jedná se o heslovitý přehled událostí z 1. světové války. Hodnoceny jsou příčiny, průběh a důsledky války. Bojiště je rozděleno na západní, východní a... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

29x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [26]