Maturitní otázky matematika

Název Goodness Staženo

Vzorce - variace, permutace, kombinace

Práce vypisuje jednotlivé vzorce a uvádí k nim vždy příklad. Na koci ukazuje v přehledné tabulce, podle jakých kritérií se volí způsob výpočtu.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Matematika

2477x

Maturitní otázky z matematiky

Jedná se o zpracované maturitní otázky z matematiky dle níže uvedených okruhů. Jednotlivé otázky byly vypracovány různými autory. Otázky obsahují defi... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Matematika

791x

Absolutní hodnota

Maturitní otázka z matematiky je věnována tématu absolutní hodnoty.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Matematika

584x

Matematika - maturitní otázky

... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Matematika

385x

Pascal: metody řešení nelineárních rovnic

Maturitní otázka ukazuje tři základní metody řešení nelineárních rovnic v Pascalu, a to jejich princip, zápis procedury a screenshot odladěného progra... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Matematika, Počítače/informatika

223x

Maturitní otázky z matematiky pro SŠ

Práce je souborem 50 maturitních otázek z matematiky pro střední školy. Na začátku uvádí vazby mezi otázkami a jejich řešením. Následuje přehled a zad... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Matematika

197x

Matematika - maturitní otázky

Jedná se o vypracovaný přehled maturitních témat z matematiky. V práci je uvedena jak teorie, tak vzorové výpočty, grafy a tabulky.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Matematika

151x

Maturitní otázky z matematiky

Jedná se o kompletní vypracování maturitních otázek z matematiky, kde jsou zmíněny obory jako kombinatorika, aritmetická posloupnost, geometrická posl... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Matematika

78x

Maturitní otázky z matematiky - komplet

Práce obsahuje 46 vypracovaných maturitních okruhů z matematiky. Obsahuje vzorce, tabulky a výpočty některých typů příkladů.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Matematika

75x

Maturitní otázky z matematiky

Tato práce obsahuje 23 maturitních otázek z matematiky. Poměrně podrobně a přehledně zpracovává všechna témata.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Matematika

26x
1  2  »